Ώρα
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
1η
ΚΡΙΚΕΤΟΥ Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ Γ. ΠΕΡΙΒΟΛΑ Α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Β.
2η
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ.-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ Γ. ΠΑΧΝΗΣ Γ. ΠΑΧΝΗΣ Γ. ΠΑΧΝΗΣ Γ.
3η
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ.-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΠΕΡΙΒΟΛΑ Α. ΚΟΚΚΑΛΗ Ι. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΟΚΚΑΛΗ Ι.
4η
ΠΑΧΝΗΣ Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ Γ. ΚΡΙΚΕΤΟΥ Θ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ Α.
5η
ΚΑΡΑΒΕΛΑ Δ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΗ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ Α.
6η
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ Α. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Ε. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Ε. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ Α. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.
7η
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΕΛΛΗΝΑ Κ. ΚΑΡΑΒΕΛΑ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.