Για να διαβάσετε με υψηλότερη ανάλυση τον πίνακα κάντε κλικ πάνω του.

Για να διαβάσετε με υψηλή ανάλυση το πρόγραμμα κάντε ‘κλικ’ πάνω στον πίνακα.

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η