Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ένα σχέδιο μαθήματος και μια δραστηριότητα για τη διδασκαλία της ενότητας Εργονομία Υπολογιστή.

Θεματικός Άξονας: Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή

Τάξεις: Γ΄ – ΣΤ΄

Χρόνος: 1 διδακτική ώρα (45΄)

Σχέδιο Μαθήματος: Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο τη διδασκαλία των βασικών αρχών εργονομίας  στους υπολογιστές. Απευθύνεται σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο Γυμνάσιο για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ενότητας.

Ξεκινάμε με την προβολή της παρακάτω παρουσίασης, η οποία δείχνει τις βασικές αρχές εργονομίας στους υπολογιστές, καθώς και μερικά σημαντικά στοιχεία για την ανάλυση και τη χρήση της οθόνης.

Δείτε το στο slideshare.net

Στη συνέχεια θα γίνει προβολή του παρακάτω εκπαιδευτικού βίντεο, που έχει ως στόχο τη εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στις αρχές εργονομίες που διέπουν τους Υπολογιστές.

Το βίντεο παρουσιάζει με πολύ έξυπνο τρόπο, ότι οι βασικές αρχές εργονομίας εφαρμόζονται τόσο σε σταθερούς όσο και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Έπειτα, οι μαθητές καλούνται να επισκεφτούν μια διαδικτυακή διεύθυνση του με μαθήματα του BBC (http://www.bbc.co.uk/webwise/course/welcome/nethealth/nethealth.shtml), στην οποία θα εφαρμόσουν μια διαδραστική δραστηριότητα.


Η προτεινόμενη δραστηριότητα θα υλοποιηθεί με την καθοδήγηση και βοήθεια του καθηγητή, ενώ έχει ως στόχο να προβληματίσει και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα και παράγοντες που έχουν σχέση με την εργονομία.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές προβληματίζονται για διάφορους παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία (π.χ. λανθασμένη στάση μπροστά από τον υπολογιστή, λανθασμένη απόσταση από την οθόνη, κακός φωτισμός χώρου, κλπ).

Περισσότερες δραστηριότητες και υλικό για τη διδασκαλία της εργονομίας στους υπολογιστές μπορείτε να βρείτε στο ιστολόγιο του φίλου συναδέρφου καθηγητή Πληροφορικής Γιάννη Σαρημπαλίδη.