Κατά τη διδασκαλία της ενότητας για την ιστορική εξέλιξη των υπολογιστών στο μάθημα ΤΠΕ στο Δημοτικό, σκοπεύω να αναφερθώ με περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για τον μηχανισμό των Αντικυθήρων.

Ο αστρολάβος ή υπολογιστής των Αντικυθήρων, αποτελεί μια σημαντικότατη εφεύρεση και είναι ένα αρχαίο ελληνικό τέχνημα που πιστεύεται ότι ήταν ένας μηχανικός υπολογιστής και όργανο αστρονομικών παρατηρήσεων, που παρουσιάζει ομοιότητες με πολύπλοκο ωρολογιακό μηχανισμό.

Τα παρακάτω βίντεο στα ελληνικά, μπορούν να αποτελέσουν μια ενδιαφέρουσα πηγή πληροφοριών και έναυσμα για σχετική συζήτηση στην τάξη με τα παιδιά.

Από την εκπομπή VOYAGER στο RAI 2 που προβλήθηκε στις 24/1/2011.

Μηχανισμός των Αντικυθήρων – Μέρος 1ο

Μηχανισμός των Αντικυθήρων – Μέρος 2ο

Τρισδιάστατη (3D) αναπαράσταση του Μηχανισμού των Αντικυθήρων


Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων φτιαγμένος με LEGO


Σύνδεσμος στην Ελληνική Wikipedia: http://tinyurl.com/5dprfx