ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

22/10/11

Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση και ενημέρωση για την Πληροφορική στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ.

Την Παρασκευή 21/10/2011, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. συναντήθηκε με την Υφυπουργό κ. Χριστοφιλοπούλου, τον Γενικό Γραμματέα κ. Κουλαϊδή και συνεργάτες τους. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ειδικότητα της Πληροφορικής, στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο σύνολο της (Γενικό και Τεχνολογικό Λύκειο). Πιο συγκεκριμένα:

Α) Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Από την πλευρά του Υπουργείου έγινε επαναβεβαίωση ότι υπάρχει η πολιτική βούληση  και επεξεργάζονται το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα για σύσταση κλάδου ΠΕ19-ΠΕ20 και οργανικών θέσεων στα δημοτικά σχολεία, το οποίο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα ισχύσει το επόμενο σχολικό έτος. Αυτό είχε αναφερθεί και προ οκταμήνου (22/02/2011) ως πρόθεση του υπουργείου, σε συνδυασμό με την εισαγωγή της Πληροφορικής σε όλα τα Δημοτικά, αφού προηγηθεί η αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος που εφαρμόζεται στα 961 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και σε συνάρτηση με το μέγεθος του κάθε σχολείου. Σε ερώτηση για το πότε προβλέπεται το Προεδρικό Διάταγμα για την οργανικότητα των θέσεων, λάβαμε την απάντηση ότι μετά τη σύνταξη του ΠΔ, απαιτείται ένα χρονικό διάστημα της τάξης των 6-7 μηνών για τη δημοσίευσή του. Το προαναφερθέν ΠΔ θα ρυθμίζει συνολικά θέματα ειδικοτήτων που έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σε σχετική ερώτηση προς τον Γ.Γ. για τη θεσμοθέτηση εργαστηρίου Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και καθιέρωση αντίστοιχα του θεσμού του υπεύθυνου εργαστηρίου όπως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αναφέρθηκε ότι δεν θα προβλέπεται συμπλήρωση ωραρίου ως υπευθύνου εργαστηρίου, κάτι για το οποίο διαφωνήσαμε έντονα.

Διαφωνία υπήρξε και για την ονομασία του μαθήματος (ΤΠΕ και όχι Πληροφορική). Όσον αφορά στην επέκταση των σχολείων με αναμορφωμένο πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), είναι ένα θέμα το οποίο αξιολογείται και η προοπτική είναι να ισχύσει για όσο το δυνατόν περισσότερα ολοήμερα σχολεία. Σχετικά με τους αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ φέτος, λάβαμε την απάντηση ότι μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των προσλήψεων και θα ενημερωθούμε εγκαίρως.

Σε σχετική αναφορά μας, ότι η Π.Ε.ΚΑ.Π.  μπορεί και επιθυμεί να συνεισφέρει ακόμη περισσότερο στην ομαλότερη εισαγωγή της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, παραμπεφθήκαμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρώην Π.Ι.) για ενδεχόμενη συνεργασία και την κατάθεση των προτάσεων μας, ενώ σε σχετική ερώτηση για τους σχολικούς συμβούλους Πληροφορικής και την ανάληψη ευθύνης και σε αυτήν τη βαθμίδα, λάβαμε την απάντηση ότι αλλάζει γενικά ο θεσμός τους.

Β) Σε θέματα δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ετέθησαν και συζητήθηκαν τα παρακάτω:

Την επόμενη σχολική χρονιά προβλέπεται επέκταση σε όλα τα Γυμνάσια του προγράμματος που εφαρμόζεται φέτος στα πιλοτικά Γυμνάσια, εφόσον η αξιολόγησή του θα είναι θετική.  Προτείναμε η Π.Ε.ΚΑ.Π. να συνεισφέρει στην αξιολόγηση των  πιλοτικών Γυμνασίων. Για την δημιουργία σχολικού βιβλίου για το μάθημά μας  λάβαμε την απάντηση ότι θα αντιμετωπιστεί μαζί με όλα τα μαθήματα.

Τέθηκε και εδώ το θέμα της ονομασίας του μαθήματος, όπου αντιμετωπίσαμε την άρνηση του Γ.Γ. κ. Κουλαϊδή. Με την ευκαιρία τονίσαμε και πάλι ότι η Πληροφορική αποτελεί διακριτή επιστήμη με τεχνολογία που έχει διεπιστημονικά και διαθεματικά χαρακτηριστικά και διασχίζει τα επιστημονικά παραδείγματα. Η διδασκαλία της αλγοριθμικής σκέψης, της επίλυσης προβλημάτων με χρήση υπολογιστών, των επαναληπτικών μεθόδων, της ευρετικής μεθόδου, της διαχείρισης της αλληλεπίδρασης, της λογικής της αποδεκτής προσέγγισης, της επικοινωνίας, της πολυπλοκότητας  κλπ είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας.

Για το θέμα του αριθμού των μαθητών στο εργαστήριο της Πληροφορικής προτείναμε, όπου υπάρχει δεύτερο εργαστήριο, να χωρίζεται  το τμήμα ώστε να αντιστοιχούν 1-2 μαθητές ανά υπολογιστή και σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μαθητών ανά καθηγητή να μην ξεπερνάει τους 13. Ο Γ.Γ. παρατήρησε ότι την επόμενη σχολική χρονιά δεν θα υπάρχουν δύο καθηγητές σε μία τάξη, σε κανένα μάθημα, κάτι για το οποίο διαφωνήσαμε.

Σχετικά με τo κρατικό πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών και πότε προβλέπεται να ξεκινήσει, αναφέρθηκε ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία, με το ΙΤΥΕ (Διόφαντος) να έχει αναλάβει το τεχνικό μέρος, ενώ το ΙΕΠ (πρώην Π.Ι.) το επιστημονικό. Υπενθυμίστηκε ότι έχουμε καταθέσει πρόταση από 18/4/20102, αλλά κατέστη σαφές ότι η θεσμική συμμετοχή της Π.Ε.ΚΑ.Π., δεν είναι δυνατή στην όλη διαδικασία, πράγμα για το οποίο επίσης διαφωνήσαμε.

Όσον αφορά στα Γενικά Λύκεια επαναλάβαμε την αναγκαιότητα της διδασκαλίας της Πληροφορικής ως βασικού μαθήματος και στις 3 τάξεις του Γενικού Λυκείου, ειδικότερα στην Α’ Λυκείου. Η πλευρά του υπουργείου υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχει ανακατανομή των ωρών διδασκαλίας συνολικά έτσι ώστε να υπάρχει αξιοποίηση του χρόνου των μαθητών για την εμβάθυνση σε αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους.

Σχετικά με τα projects, ζητήθηκε να συμπεριληφθεί και ο κλάδος της Πληροφορικής στην παράγραφο της σχετικής εγκυκλίου που αναφέρει τις ειδικότητες που προηγούνται στην ανάληψή τους, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται το εργαστήριο Πληροφορικής. Επίσης να προστεθεί στην παράγραφο που αναφέρει ότι προηγούνται όσοι έχουν εκπονήσει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.ά., και οι καθηγητές του κλάδου ΠΕ19-20 που έχουν υλοποιήσει αντίστοιχα προγράμματα στο πλαίσιο του μαθήματός τους. Η απάντηση του υπουργείου ήταν ότι στο τέλος του α’ τετραμήνου που θα υπάρξει ανατροφοδότηση για το θέμα, θα εξετάσουν και όλα αυτά.

Σχετικά το πότε προβλέπεται ο σχετικός νόμος για το νέο πρόγραμμα στη Β’ και Γ’ Λυκείου όπου θα  πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το περιεχόμενο (ύλη) των σχετικών μαθημάτων, ειπώθηκε ότι  το θέμα είναι αρμοδιότητας ΙΕΠ, ενώ τονίσαμε ότι εμμένουμε στην πρόταση που έχουμε καταθέσει από κοινού με τους Βιολόγους για ξεχωριστό υποχρεωτικό μάθημα στη Β’ Λυκείου. Για το συγκεκριμένο θέμα θα επανέλθουμε σε νέα συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα.

Τέλος, σχετικά με την Τεχνική Εκπαίδευση, έγινε ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει σκέψη κατάργησης του Τομέα Πληροφορικής. Για τις λεπτομέρειες σε θέματα Τεχνολογικής εκπαίδευσης θα έχουμε ενημέρωση από τον Ειδικό Γραμματέα, από τον οποίο θα αιτηθούμε πολύ σύντομα συνάντηση.

Τέλος, συζητήθηκαν και τα παρακάτω:

Για τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ και τι προβλέπεται: το θέμα έχει αναλάβει συνεργάτης της Υπουργού με τον οποίο θα υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων. Τονίστηκε το θέμα της ανανέωσης του εξοπλισμού εργαστηρίων – δημιουργία και 2ου όπου χρειάζεται, ή φορητού εργαστηρίου. Για την απόδοση β’ ειδικότητας ζητήσαμε την ανακοινοποίηση στο ορθό της εγκυκλίου σχετικά με τη β’ ειδικότητα και γενικά την προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση της σχολικής μονάδας. Τέλος, εξ αφορμής του προβλήματος με τους υποψηφίους  σχολικούς συμβούλους ΠΕ20, οι οποίοι βάσει νόμου δύνανται, αλλά βάσει προκήρυξης αποκλείστηκαν από την δυνατότητα υποψηφιότητας, προτάθηκε η μετονομασία των κλάδων Πληροφορικής ΠΕ19-20 σε 19.01 και 19.02. Η περίπτωση αυτή θα εξεταστεί σε συνεννόηση με νομικό σύμβουλο.