Στο εμπλουτισμένο βιβλίο Πληροφορικής της Α΄ Γυμνασίου έχει προστεθεί μια νέα δραστηριότητα για την εκμάθηση της σωστής στάσης εργασίας στον υπολογιστή.

Η δραστηριότητα είναι δημιουργία του συναδέρφου καθηγητή Πληροφορικής Παύλου Τουκίλογλου.

Σύνδεσμος Δραστηριότητας

Επίσης, σε μια παλαιότερη ανάρτηση μου (https://blogs.sch.gr/nikmichailidis/archives/1916) μπορείτε να δείτε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μαθήματος και επιπλέον δραστηριότητες για τη διδασκαλία της Εργονομίας Υπολογιστών.

Περισσότερα για τα νέα εμπλουτισμένα ψηφιακά βιβλία μαθητή της Πληροφορικής Γυμνασίου μπορείτε να δείτε εδώ.