«

»

Ιαν 03 2012

Εκτύπωσέ το Άρθρο

1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Γ’ Λυκείου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2011-2012

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου


Α.ΚΕΙΜΕΝΟ : « Διακήρυξη και πρόγραμμα δράσης της Βιέννης»

Η παγκόσμια συνδιάσκεψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζει και δηλώνει ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα απορρέουν από την αξιοπρέπεια και την αξία που είναι εγγενής στην προσωπικότητα του ανθρώπου , ότι η προσωπικότητα του ανθρώπου είναι το υποκείμενο των δικαιωμάτων του και των θεμελιωδών ελευθεριών του και ως εκ τούτου πρέπει να επωφελείται πλήρως και να συμμετέχει ενεργώς στην πραγμάτωση όλων αυτών των δικαιωμάτων. Υπογραμμίζει την υποχρέωση όλων των κρατών να προάγουν και να ενθαρρύνουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους , χωρίς διακρίσεις φύλου , φυλής , γλώσσας ή θρησκείας.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα διαδραματίσει η δημοκρατία. Η δημοκρατία στηρίζεται στην ελευθέρως εκφραζόμενη βούληση των λαών να ορίζουν το πολιτικό , οικονομικό , κοινωνικό και πολιτιστικό σύστημά τους και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής. Σ’ αυτό το πλαίσιο , η προαγωγή και η προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πρέπει να είναι οικουμενική και να μην υπόκειται σε κανέναν περιορισμό. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να υποστηρίζει την ενίσχυση και προαγωγή της δημοκρατίας , της ανάπτυξης και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα , ο άνθρωπος είναι το κεντρικό υποκείμενο της ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, κοινωνικό ,επιστημονικό ,πολιτισμικό. Ενώ η ανάπτυξη διευκολύνει την απόλαυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων , η απουσία ανάπτυξης δεν μπορεί να προβάλλεται , για να νομιμοποιήσει τον περιορισμό τους , που αναγνωρίζονται διεθνώς. Τα κράτη πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους , για να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και να εξαλείψουν τα εμπόδια στα οποία προσκρούει. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να προάγει την ουσιαστική διεθνή συνεργασία για την πραγμάτωση του δικαιώματος της ανάπτυξης και την εξάλειψη των εμποδίων στα οποία προσκρούει. Για να υπάρχει συνεχής πρόοδος απαιτείται αποτελεσματική αναπτυξιακή πολιτική σε εθνικό επίπεδο , καθώς και ισότιμες οικονομικές σχέσεις και ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο.

Τέλος , πρέπει να ενισχυθούν οι εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί και τα προγράμματα για την προστασία των παιδιών. Είναι επιβεβλημένη η προστασία κυρίως των κοριτσιών , των εγκαταλειμμένων παιδιών , των παιδιών του δρόμου , των παιδιών που είναι θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης , συμπεριλαμβανομένης της παιδικής πορνογραφίας , παιδικής πορνείας ή πώλησης οργάνων , των παιδιών που είναι θύματα νόσων , των παιδιών προσφύγων , καθώς και των παιδιών που υποφέρουν από ασιτία , ξηρασία και άλλες καταστάσεις ανάγκης. Πρωταρχικός , λοιπόν , στόχος της δραστηριότητας του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι η εφαρμογή της Συνθήκης για τα Δικαιώματα των παιδιών.

Β. ΘΕΜΑΤΑ

Α) Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σ’ ένα κείμενο 80 – 100 λέξεων.

(25 μονάδες)

Β) 1. Σε μία παράγραφο 60 – 80 λέξεων να σχολιάσετε τη σχέση δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

( 10 μονάδες)

2. Στην τελευταία παράγραφο να εντοπίσετε :

α) τα δομικά μέρη (3)

β) τον τρόπο πειθούς που κυριαρχεί και τα μέσα που χρησιμοποιούνται (4)

( 7 μονάδες )

3. Να βρείτε τη συλλογιστική πορεία του επιχειρήματος που λανθάνει στη δεύτερη παράγραφο και να ελέγξετε την ορθότητά του :

«η δημοκρατία…αλληλοενισχύονται» (1η προκείμενη),

«η προαγωγή …οικουμενική» (2η προκείμενη) ,

«άρα η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενισχύσει την οικουμενικότητα της δημοκρατίας» (συμπέρασμα).

(5 μονάδες)

4.Ποια είναι η σημασία των παρακάτω διαρθρωτικών του κειμένου : Τέλος, Ενώ, λοιπόν

(3 μονάδες)

5. Για κάθε μια από τις ακόλουθες λέξεις να βρείτε ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο: ανάπτυξη, θεμελιωδών , εξάλειψη , προάσπιση , αποτελεσματική

(10 μονάδες)

Γ) Παραγωγή λόγου : Σε μια ομιλία σας στο σχολικό αμφιθέατρο να αναφερθείτε στα ανθρώπινα δικαιώματα που κατά τη γνώμη σας καταπατούνται συχνότερα στη εποχή μας. Στη συνέχεια να προτείνετε λύσεις με τις οποίες θα μπορούσαν τα δικαιώματα αυτά να προασπιστούν και να αναδείξετε την αναγκαιότητα προστασίας τους ,ώστε ο κόσμος μας να γίνει καλύτερος.(περίπου 600 λέξεις)

(40 μονάδες)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/1906

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων