Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2024-25

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

Για το σχολικό έτος 2024-2025 οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα
πραγματοποιηθούν από 1 έως και 20 Μαρτίου 2024.
Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους γονείς με την
είσοδο στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και
χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2024-25, θα εγγραφούν:
υποχρεωτικά τα νήπια που γεννήθηκαν από: 1-1-2019 έως 31-12-
2019 και τα προνήπια που γεννήθηκαν από: 1-1-2020 έως 31-12-
2020.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες: 2691041606
Καθημερινά από 12:15-12:45 μ. μ.
Φροντίστε για τη συντομότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η ΠΡΟIΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ