ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Από την αρχή της σχολικής χρονιάς το σχολείο έχει ενημερώσει όλους τους γονείς
να παρακολουθούν τα παιδιά και σε περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα
ασθένειας να παραμένουν στο σπίτι. Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να ελέγχετε
κάθε πρωί τα παιδιά και με το παραμικρό σύμπτωμα να τα κρατάτε στο σπίτι.
Μετά από ασθένεια η επιστροφή θα γίνεται αφού έχουν αναρρώσει πλήρως, ώστε
να μην υπάρχει διασπορά , για το καλό της σχολικής κοινότητας.

          ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ