Κατά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 8 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.,μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2873/Υ1/17-03-2020 Υπουργική Απόφαση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Επικαιροποίηση και ανακοίνωση του πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών για οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσεων.  Για τον πίνακα δείτε:https://grafis.sch.gr/index.php/s/tN1hcE8KITjz3C8        2.Διαπίστωση κενών οργανικών […]