Κατά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 8 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.,μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2873/Υ1/17-03-2020 Υπουργική Απόφαση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικαιροποίηση και ανακοίνωση του πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών για οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσεων. 

Για τον πίνακα δείτε:https://grafis.sch.gr/index.php/s/tN1hcE8KITjz3C8

       2.Διαπίστωση κενών οργανικών θέσεων.

Για τις κενές οργανικές θέσεις δείτε εδώ:kenes_organikes (2)

       3.Εξέταση αίτησης αναγνώρισης συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.

Δεν αναγνωρίστηκε η συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών λόγω μη προσκόμισης όλων των απαραίτητων εγγράφων.Θα επανεξεταστεί το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.

Επίσης σας ενημερώνω πως ενόψει της νομοθετικής ρύθμισης για την οριστική τοποθέτηση σε οργανική θέση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο 1ο Πειραματικό Δ.Σ Αλεξανδρούπολης, η πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προτιμήσεων Σχολικών Μονάδων για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση θα εκδοθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.