ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι Στις 25  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου  συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Διαπίστωση οργανικών θέσεων σε Τμήματα Ένταξης. Διάθεση προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου.