ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Στις 25  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου  συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διαπίστωση οργανικών θέσεων σε Τμήματα Ένταξης.
  2. Διάθεση προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου.