Στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30,  θα συνεδριάσει  το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου για τα παρακάτω θέματα: Πρόταση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Πρόταση για διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών.