«Πρόσκληση για την ένταξη των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου»

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ Κ α λ ε ί σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 134027/E2/08-08-2018  ΥΑ «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 7ΖΛΚ4653ΠΣ-ΜΥΠ), οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου και ανήκουν οργανικά (από διορισμό, μετάταξη, μετάθεση), να δηλώσουν την περιοχή στην οποία επιθυμούν να ανήκουν οργανικά, εφεξής. Ειδικότερα, […]

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Μετά τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Έβρου, τα λειτουργικά κενά διαμορφώνονται ως εξής: Κενά εκπαιδευτικών 2018-2019


© 2021 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση