Συνάντηση μελών της ομάδας Comenius με τον αντιδήμαρχο κ. Άγγελο Διακάτο

Στunnamed_3ις 3 Απριλίου 2015 έγινε συνάντηση μελών της ομάδας Comenius (Αλ. Κοπανά, Αγγ. Ρετσινά, Φ. Φραντζή, Αιμ. Σιακοβέλη και 7 μαθητές/ Μ. Κατριμπούζα, Π. Κανακάκη, Ειρ. Κανακάκη , Κ. Σπυρόπουλος, Α. Μιχαλόπουλος , Ν. Τσόμο, Μ. Τοπτσή) με τον αντιδήμαρχο κ. Άγγελο Διακάτο στο χώρο του ΓΕΛ Κ.Αχαΐας.
Θέματα που συζητήθηκαν
1. Σκουπίδια στην πόλη και την παραλία της Κάτω Αχαΐας.
2. Ανάγκη καθαρισμού των χώρων γύρω από τα σχολεία.
3. Παρουσία σκουπιδιών στους μπλε κάδους της ανακύκλωσης
4. Ηχορρύπανση παραλίας Κάτω Αχαΐας
5. Εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στην παραλία της Κάτω Αχαΐας
6. Δυνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης της περιοχής χάρη στην ύπαρξη του προστατευόμενου βιότοπου της Στροφιλιάς – Κοτυχίου

Ο αντιδήμαρχος επισήμανε την έλλειψη αρμόδιων υπαλλήλων καθαριότητας (μόνο 23) – ειδικά οι οδοκαθαριστές είναι ελάχιστοι (1-2), την έλλειψη ευσυνειδησίας ορισμένων υπαλλήλων καθαριότητας, το περιορισμένο ωράριο τους, τα περιορισμένα έσοδα του Δήμου λόγω καθυστέρησης των εσόδων από τη ΔΕΗ για το δημοτικό φωτισμό και λόγω καθυστέρησης είσπραξης των εσόδων από την ενοικίαση χώρων της παραλίας σε ιδιωτικά καταστήματα αναψυχής, την ανάγκη ανάπτυξης εθελοντικών δράσεων των πολιτών για θέματα καθαριότητας και είπε ότι ήδη έχει δρομολογηθεί η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση στην παραλία (φωτισμός) και η επέκταση της χρήσης των μπλε κάδων ανακύκλωσης.

unnamed_1 unnamed

Η ομάδα Comenius πρότεινε την ανανέωση της ενημέρωσης των πολιτών για θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης, τη συνεργασία με άλλους Δήμους για την υιοθέτηση καλών πρακτικών σε θέματα συλλογής σκουπιδιών και γενικά καθαριότητας του Δήμου, την εντατικοποίηση των προσπαθειών του Δήμου για εξεύρεση οικονομικών πόρων (ειδικά όσον αφορά τα οφειλόμενα), τον περιορισμό της παράνομης κατασκήνωσης στην περιοχή της παραλίας της Κάτω Αχαΐας ως μέσο μείωσης της ρίψης απορριμμάτων. Επίσης, οι μαθητές επισήμαναν βελτίωση ως προς την καθαριότητα της περιοχής του θαλάσσιου μετώπου της Κ. Αχαΐας και τόνισαν τη δυνατότητα περεταίρω προόδου ακόμα και μόνο με την εφαρμογή των νόμων και τη θέσπιση νέων κανόνων για τη λειτουργία της περιοχής χωρίς να είναι απαραίτητη η εξεύρεση ιδιαίτερων οικονομικών πόρων. Τέλος, οι μαθητές και οι καθηγητές επισήμαναν ότι το δάσος της Στροφιλιάς αποτελεί πόλο τουριστικής έλξης και πρότειναν ήπιες μορφές τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής ενταγμένες στο πλαίσιο σεβασμού του σημαντικού αυτού βιότοπου (διάνοιξη μονοπατιών, επίσκεψη με οδηγούς, παρατήρηση πουλιών κλπ).