Προσοχή!!!Ενημέρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ το ΕΤΟΣ 2005

Σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι άρρενες μαθητές, γεννημένοι το 2005, υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής από 2 Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2023.

Διαβάστε περισσότερες οδηγίες στο παρακάτω αρχείο: 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΑ ΚΛΑΣΗΣ 2026