ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥΣ το 2004: Υποχρεωτικό Δελτίο Απογραφής Στρατολογίας

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2004 (ΑΓΟΡΙΑ κλάσεως 2025) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Μαρτίου 2022.

Δείτε το παρακάτω έγγραφο:

Πρόσκληση – Επιλογή – Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού

ΟΔΗΓΙΕΣ PDF 1

ΕΞΕ – 153828 – 2021 – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ