Οδηγίες και Ύλη 2017 – 2018 Πληροφορική, Χημεία, Μαθηματικά