kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Αρχεία για 14 Νοεμβρίου 2014

Ταυτίζεται η αυτογνωσία με την θεογνωσία;

Συγγραφέας: kantonopou στις 14 Νοεμβρίου 2014

Πολλές φορές ακούμε και διαβάζουμε ότι αν θέλεις να βρεις τον Θεό, αρκεί να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, η γνώση του εαυτού μας (η αυτογνωσία) ταυτίζεται με την γνώση του Θείου (την θεογνωσία). Από Ορθόδοξης πλευράς, αυτό είναι πλάνη. Και ο λόγος είναι πολύ απλός· στην Ορθόδοξη θεολογία έχουμε διάκριση μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Αυτή η διάκριση […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ, ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

«Για τις ανθρωποπαθείς εκφράσεις της Γραφής για το Θείο».

Συγγραφέας: kantonopou στις 14 Νοεμβρίου 2014

Πολλές φορές η Αγία Γραφή, και ειδικά η Παλαιά Διαθήκη, έχει γίνει αντικείμενο ειρωνείας, απαξίωσης και υποτίμησης, επειδή περιέχει εκφράσεις για το Θείο που ταιριάζουν σε ανθρώπους μάλλον παρά στον Θεό. Έτσι, μένοντας στον τύπο (που είναι οι λέξεις), χάνουν την ουσία (που είναι το νόημα). Η Εκκλησία που έχει το ερμηνευτικό κλειδί, δια των συγγραμμάτων […]

Κατηγορία ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Συγγραφέας: kantonopou στις 14 Νοεμβρίου 2014

Οι άνθρωποι είμαστε πάντοτε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι μπροστά στην ασθένεια και τω θάνατο των νεώτερων, ιδίως των παιδιών. Ο νους μας μάς λέει ότι τα παιδιά δεν έχουν προλάβει να ζήσουν, να χαρούνε τη ζωή τους. Η καρδιά μας μάς λέει ότι οι γονείς των παιδιών υποφέρουν στην ιδέα του πόνου, της δοκιμασίας, του   αποχωρισμού, της στέρησης […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Περιγραφή της παρούσης εκκλησιαστικής καταστάσεως

Συγγραφέας: kantonopou στις 14 Νοεμβρίου 2014

Μεγάλου Βασιλείου, Διήγησις τῆς παρούσης τῶν ἐκκλησιῶν καταστάσεως (από το έργο του «Περί του Αγίου Πνεύματος, προς Αμφιλόχιον Ικονίου») Απόδοση στη Νεοεληνική: π. Χερουβείμ Βελέτζας  Με τι λοιπόν να παρομοιώσουμε την παρούσα κατάσταση; Η οποία είναι όμοια με κάποιο ναυτικό πόλεμο, τον οποίο από παλαιές συγκρούσεις, αφού εξέθρεψαν πολύ θυμό ενάντια ο ένας στον άλλο, […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Μνήμη αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου

Συγγραφέας: kantonopou στις 14 Νοεμβρίου 2014

Ρωμ. 10.11 – 11.2 Ἀδελφοί, λέγει ἡ γραφή· πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. 12 οὐ γάρ ἐστι διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος· ὁ γὰρ αὐτὸς Κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν· 13 πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται. 14 πῶς οὖν ἐπικαλέσονται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Άγ. Μακάριος ο Αιγύπτιος: «ἐγὼ οὔπω γέγονα μοναχός»

Συγγραφέας: kantonopou στις 14 Νοεμβρίου 2014

῏Ηλθέ ποτε Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος ἀπὸ Σκήτεως εἰς τὸ ὄρος τῆς Νιτρίας͵ εἰς τὴν προσφορὰν τοῦ ἀββᾶ Παμβῶ· καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ γέροντες· εἰπὲ ῥῆμα τοῖς ἀδελφοῖς͵ πάτερ. ὁ δὲ εἶπεν· ἐγὼ οὔπω γέγονα μοναχός͵ ἀλλ΄ εἶδον μοναχούς· καθημένῳ γάρ μοί ποτε ἐν τῷ κελλίῳ εἰς Σκῆτιν͵ ὤχλησάν μοι οἱ λογισμοὶ λέγοντες· ἄπελθε εἰς τὴν […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Περὶ καταθλίψεως καὶ λογισμῶν (Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος)

Συγγραφέας: kantonopou στις 14 Νοεμβρίου 2014

(Τελευταῖες ἀνησυχίες. Ἐμπιστοσύνη καὶ ἐλπίδα στὸν Θεό. Προσευχὴ καὶ θάρρος.) Ἔχεις ἀκόμη ἀνησυχίες. Πές μου, ἀπὸ ποῦ θὰ μποροῦσαν νὰ προέρχονται; «Ὅλα τὰ ἐξωτερικὰ πᾶνε καλά» ὅλα τὰ ἐσωτερικὰ τὰ ἔχεις ἐπανεξετάσει καὶ τακτοποιήσει- τὴν ἀπόφασή σου τὴν ἔχεις πάρει. Ἀπὸ ποῦ, λοιπόν, προέρχονται αὐτὲς οἱ ἀνησυχίες; Ὅλες εἶναι ἀπὸ τὸν ἐχθρό. Ὅλες. Ἀπὸ πουθενὰ […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Η ζωή μας: Δρόμος πτώσεων και αναστάσεων

Συγγραφέας: kantonopou στις 14 Νοεμβρίου 2014

Όλοι οι άνθρωποι, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, διακατεχόμαστε από πάθη. Μερικά πάθη είναι φανερά και άλλα κρυφά. Συνήθως κατακρίνονται πολύ αυστηρά οι άνθρωποι που πέφτουν σε κάποιο φανερό πάθος ενώ μπορεί το κρυφό πάθος των κατηγόρων τους να είναι μεγαλύτερο. Γι’ αυτό «μη κρίνουμε κατ’ όψιν», μην κρίνουμε δηλαδή τους άλλους απ’ αυτό που […]

Κατηγορία ΑΞΙΕΣ ΖΩΗΣ | Δε βρέθηκαν σχόλια »