ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α2

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.20-9.00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.

ΓΛΩΣΣΑ

9.15-9.55 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ.(Α)-

ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.(Β)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ
10.05-10.45 ΠΛΗΡΟΦ.(Α)-

ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Β)

ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)-

ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.(Α)

Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
10.55-11.35 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
11.45-12.25 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΠΛΗΡΟΦ(Β) –ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Α) ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
12.35-13.15 ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
13.25-14.05 ΙΣΤΟΡΙΑ        Λήψη αρχείου