ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δευτέρα 11-12-2023 στο 1 ο Γυμνάσιο Νάξου ολοκληρώθηκε ο κύκλος ενημέρωσης της «Ψυχικής Ανθεκτικότητας(resilience) στο σχολικό περιβάλλον». Η παρουσίαση εστίαζε στην ψυχική ανθεκτικότητα του διδακτικό προσωπικό του σχολείου.

Η Ψυχική Ανθεκτικότητα(ΨΑ) αποτελεί ένα ατομικό γνώρισμα καθοριστικής σημασίας για την επιτυχημένη ακαδημαϊκή πορεία και την ομαλή ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών τόσο εντός του σχολικού όσο και του κοινωνικού πλαισίου. Αφορά στην ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού απέναντι στις καθημερινές προκλήσεις εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

teacher resilience

Εντός των σχολικών δομών κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για καλλιέργεια κατάλληλων συνθηκών με απώτερο στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας όλων των μελών τους. Στην εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, συμβάλλει η εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων παρέμβασης, τα οποία στοχεύουν στην κοινωνική προσαρμογή των μαθητών και παράλληλα στην ψυχική ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ σκοπός της ήταν η ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού και προαγωγή της ΨΑ στη σχολική κοινότητα.

Θέματα που αναπτύχθηκαν:

  • Ορισμός της ψυχικής ανθεκτικότητας
  • Η διασφάλιση της ΨΑ στο σχολικό περιβάλλον
  • Προαγωγή ψυχικής ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού
  • Ανασταλτικοί παράγοντες προαγωγής της ΨΑ μαθητών και εκπαιδευτικών εντός του σχολικού πλαισίου
  • Αναγκαιότητα εφαρμογής εκπαιδευτικών παρεμβάσεων

 

Ευχαριστούμε την κοινωνική λειτουργό του σχολείου μας κα Αικατερίνη Γκούρδογλου, η οποία επιμελήθηκε την παρουσίαση.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας (την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου και την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου) δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση –ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής στο αμφιθέατρο του σχολείου, με θέμα: «Ορατές και Αόρατες Αναπηρίες ».

disability day feat

Κατά την παρουσίαση προβλήθηκαν βίντεο και συνεντεύξεις ανθρώπων που ζουν έχοντας τέτοιους είδους δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Δυσκολίες που άλλοτε γίνονται αντιληπτές με γυμνό μάτι(π.χ. κινητική αναπηρία) και άλλοτε πάλι δεν είναι φανερές, αλλά υπάρχουν(π.χ. αυτισμός). Ακολούθησε διάλογος και συζήτηση με τα παιδιά για τα είδη των αναπηριών, για την στάση αποδοχής και σεβασμού που οφείλουμε να καλλιεργήσουμε απέναντι στην διαφορετικότητα, καθώς επίσης για την ατομική και συλλογική ευθύνη που όλοι φέρουμε σχετικά με την ένταξη και ενσωμάτωση των ατόμων αυτών στο κοινωνικό σύνολο.

disabilityΛίγα λόγια για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία…

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (Παγκόσμια Ημέρα Α.μ.Ε.Α.) καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου από το 1992, καθώς αυτή την ημέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραμμα Δράσης για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Όταν αναφερόμαστε σε ειδικές ανάγκες εννοούμε κάθε πνευματική ή σωματική αναπηρία η οποία χρίζει ειδικής μεταχείρισης ώστε το άτομο να αναπτύξει ισότιμα όλες τις ικανότητες του και να ενταχθεί στη κοινωνία. Αυτές μπορεί να είναι αισθητηριακές αναπηρίες (τύφλωση, κώφωση) σωματικές αναπηρίες, (εγκεφαλική παράλυση, ακρωτηριασμένα άκρα) νοητική καθυστέρηση, χρωμοσωμικά σύνδρομα, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (αυτισμός), ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κλπ).

Περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, ή ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, ζουν με αναπηρίες. Συχνά, δεν γνωρίζουμε τον μεγάλο αριθμό των συμπολιτών μας που ζουν με αναπηρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Η πρώτη Παγκόσμια Έκθεση για την αναπηρία αποκαλύπτει ότι από το ένα δισεκατομμύριο άτομα με ειδικές ανάγκες παγκοσμίως, το ένα πέμπτο εξ αυτών, δηλαδή 110-190 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινότητα τους. Επιπλέον, το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού επηρεάζεται άμεσα από την αναπηρία, όπως οι άνθρωποι που τους φροντίζουν και τα μέλη της οικογένειας.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία, υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατομμύριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των κρατικών φορέων καθώς και την καταγραφή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Η έλλειψη προσοχής στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σημαίνει ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με εμπόδια σε κάθε στροφή της ζωής τους. Αντιμετωπίζουν στιγματισμό και διακρίσεις, έλλειψη κατάλληλης ιατρικής φροντίδας και υπηρεσιών αποκατάστασης, μη πρόσβαση σε μεταφορικά μέσα, κτίρια και πληροφορίες. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν γενικά χειρότερη υγεία, χαμηλότερη εκπαίδευση, λιγότερες οικονομικές ευκαιρίες και υψηλότερα ποσοστά φτώχειας σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Οι έρευνες δείχνουν πως υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ της βαρύτητας της αναπηρίας και του βαθμού φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Έκθεση του ΠΟΥ προτείνει στις κυβερνήσεις και τους εταίρους να παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία, να επενδύσουν σε ειδικά προγράμματα για τα άτομα με αναπηρία που βρίσκονται σε ανάγκη, και να υιοθετήσουν εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης. Επίσης παρουσιάζει με αποδείξεις το τι ενέργειες χρειάζεται να γίνουν από τους κρατικούς και τους διεθνείς φορείς, ώστε να υπερνικηθούν τα εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη, την αποκατάσταση, την εκπαίδευση, την απασχόληση, καθώς και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και για να υπάρξουν τέτοιες συνθήκες που και τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα μπορούν να δημιουργήσουν και να συμπεριληφθούν ισότιμα. Η έκθεση τελειώνει με ένα συγκεκριμένο σύνολο από συνιστώμενες ενέργειες που θα πρέπει να προωθήσουν οι κυβερνήσεις.
Φυσικά, σε όλο αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να παραλείψουμε πως οφείλουμε να είμαστε ως κοινωνία και ως άτομα ανοικτοί σε αυτά που έχουν να μας πουν τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες για τη ζωή τους, να ενημερωνόμαστε κατάλληλα για να ξεπεράσουμε τις προκαταλήψεις και πολλές φορές την άγνοια και την παραπληροφόρηση, καθώς και το να είμαστε συνοδοιπόροι στον καθημερινό αγώνα των Α.μ.Ε.Α και των οικογενειών τους, στη διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής με δικαιώματα.

Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς Νικήτα Χρυσούλα και Σκαράκη Δημήτριο που είχαν την επιμέλεια της παρουσίασης.

Εκκλησιασμός του σχολείου για την εορτή της πολιούχου της Νάξου Παναγίας Χρυσοπολίτισσας

viber image 2023 11 29 09 15 36 547Τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2023, ημέρα της Θεομητορικής εορτής των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου,  κατά την οποία γιορτάζει η Πολιούχος της Χώρας Νάξου «Παναγία Χρυσοπολίτισσα».

 

Το σχολείο μας εκκλησιάστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό και πήρε μέρος στην λιτάνευση   της ιεράς εικόνας της Παναγίας που ακολούθησε. Η μέρα της εορτής της Παναγίας της « Χρυσοπολίτισσας» έχει θεσπιστεί ως τοπική αργία (Β/Δ ΦΕΚ Α’. 34/20-2-1953).

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 1oυ Γυμνασίου Νάξου

Το 1ο Γυμνάσιο Νάξου εκ παραδόσεως είναι συνεπές στην ιδέα ότι ο αποτελεσματικός δάσκαλος πρέπει να συνεχίζει να μαθαίνει και να εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του.

Η επένδυση του Σχολείου μας στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του ήταν πάντοτε σημαντική για την αποτελεσματικότερη άσκηση του απαιτητικού τους έργου. Για τους λόγους αυτούς το 1ο Γυμνάσιο προγραμματίζει κύκλο σεμιναρίων επιμόρφωσης για το έτος 2023-24.

Τα πρόγραμμα επιμόρφωσης θα πρέπει να υπηρετούν τους ακόλουθους στόχους:

  • την ενδυνάμωση των γνώσεων, των  δεξιοτήτων και της συναισθηματικής ευφυΐας των εκπαιδευτικών, στοιχείων βασικών για την ανάπτυξη καλών διδακτικών πρακτικών σε κάθε φάση της επαγγελματικής τους ζωής
    την ουσιαστική παροχή δυνατοτήτων ενίσχυσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού και τη δημιουργία ευκαιριών
  • για την αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών, ώστε αυτοί να αποτελούν μέλη μιας μαθησιακής κοινότητας με κοινούς εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς στόχους.

viber image 2023 11 29 13 57 13 793

Τη Δευτέρα 20-11-2023 στο αμφιθέατρο του 1ου Γυμνασίου Νάξου πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο με θέμα : ‘Πρόληψη και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο.’ με εισηγήτρια την ψυχολόγο κα Βασιλάκη Μαρία

Η διαχείριση της τάξης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία προϋποθέτει ανάπτυξη και διατήρηση διδακτικών δραστηριοτήτων με ομαλή ροή, παρακολούθηση και ταυτόχρονη αντιμετώπιση γεγονότων.

Όταν αυτά συνδυασθούν με τη γνώση ότι κάθε μαθητής μαθαίνει με το δικό του ρυθμό και τρόπο, και μερικοί όχι μόνο δεν θέλουν να μάθουν αλλά παρεμποδίζουν τη μάθηση των άλλων, η διδασκαλία και η διεύθυνση της τάξης καθίστανται ακόμη πιο απαιτητικές. Γι’ αυτό η πειθαρχία στην τάξη είναι περίπλοκο έργο. Πέραν τούτου, δεν υπάρχει καθολική συμφωνία για τα κριτήρια της πειθαρχίας, αφού κάθε εκπαιδευτικός έχει τα δικά του κριτήρια. Ανεξάρτητα από όλα αυτά οι εκπαιδευτικοί που είναι καλοί στην πρόληψη των πειθαρχικών προβλημάτων χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς. Μεταξύ άλλων πραγμάτων, δημιουργούν θετικό και συνεργατικό κλίμα στην τάξη, προλαμβάνουν την ανεπιθύμητη
συμπεριφορά, αποφεύγουν τις τιμωρίες και χρησιμοποιούν τη συμπεριφορά των μαθητών ως οδηγό για να δράσουν αποτελεσματικά. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η χρήση οργανωμένων και δομημένων παιδαγωγικών τεχνικών στο πλαίσιο της τάξης για τη διαχείριση των διαταρακτικών ή των πολύ δύσκολων συμπεριφορών.