Το σχολείο μας

Εικόνες από τους εξωτερικούς χώρους του σχολείου μας!!

Η είσοδος του σχολείου μας .. και ο κήπος!!

Η είσοδος του σχολείου μας .. και ο κήπος!!

20151005_115129

Το μπροστινό προαύλιο του σχολείου μας

Επιγραφή στο προαύλιο που μαρτυρά τη χρονολογία του σχολείου μας

Επιγραφή στο προαύλιο που μαρτυρά τη χρονολογία του σχολείου μας

Εικόνες από τον κήπο του σχολείου

Εικόνες από τον κήπο του σχολείου

Η πρόσοψη του σχολείου μας!!

Η πρόσοψη του σχολείου μας!!

Η κεντρική πύλη του σχολείου μας

Η κεντρική πύλη του σχολείου μας

 

 

Η πίσω πλευρά του σχολείου μας!!

Η πίσω πλευρά του σχολείου μας!!

Η πίσω πλευρά του σχολείου μας!

Η πίσω πλευρά του σχολείου μας!

Το γήπεδο του σχολείου

Το γήπεδο του σχολείου

20160519_105503

Το πίσω προαύλιο του σχολείου μας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνες απο τους εσωτερικούς χώρους του σχολείου μας!!  

 

Η κεντρική είσοδος

Η κεντρική είσοδος

20160519_105414

Ο διάδρομος του κάτω ορόφου

 

Ο διάδρομος του πρώτου ορόφου!

Ο διάδρομος του πρώτου ορόφου!