ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΑΔΥΜ

Μέχρι την Παρασκευή 22-5-2020 πρέπει οι μαθητές της Γ’ τάξης να προσκομίσουν στο σχολείο υπέυθυνη δήλωση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη απο τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και μια φωτογραφία ταυτότητας προκειμένου να εκδοθούν τα απολυτήρια τους και να σταλούν στο σχολείο επιλογής τους (Γενικό Λύκειο Νάξου ή ΕΠΑΛ). Αυτό το διάστημα επίσης διανέμουμε στους μαθητές της Γ΄τάξης το ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) προκειμένου να συμπληρωθεί απο ιατρό και να χρησιμοποιηθεί τη νέα σχολική χρονιά ώστε ο /η μαθητής/τρια να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και σε αθλητικές δραστηριότητες.

Λόγω απουσίας μαθητών της Γ΄τάξης αυτή την περίοδο, αναρτούμε αρχεία τόσο με την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ όσο και το έντυπο ΑΔΥΜ ώστε όσοι δεν προσέρχονται σχολείο και δεν έχουν πάρει τα έντυπα , να τα εκτυπώσουν. Την “ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ” πρέπει να την συμπληρώσουν και τα υπογράψουν οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών να τη φέρουν στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 22 Μαϊου 2020.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΔΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 2

 

Πώς θα πρέπει να μιλάω στους έφηβους για τον COVID-19 – Συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς

  • Να παραμείνετε ήρεμοι και καθησυχαστικοί απέναντι στα παιδιά, λειτουργώντας ως πρότυπο συμπεριφοράς για αυτά.
  • Να ακούτε και να συζητάτε μαζί τους, ενθαρρύνοντάς τους να μοιραστούν μαζί σας τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, τόσο τα ευχάριστα όσο και τα δυσάρεστα.
  • Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τον ιό με ακριβή, σύντομο και ειλικρινή τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και την αντιληπτική τους ικανότητα. Η απόκρυψη της αλήθειας και των γεγονότων μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και αβεβαιότητα στα παιδιά.
  • Ενθαρρύνετε την αναζήτηση από τους ίδιους τους εφήβους πηγών ειδήσεων και πληροφοριών σχετικά με τον ιό και συζητήστε μαζί τους για τις ειδήσεις και τις πληροφορίες αυτές, βοηθώντας τους να αναπτύξουν μια κριτική ματιά απέναντί τους. Όμως, αποθαρρύνετε την υπερβολική έκθεση στις πληροφορίες αυτές καθώς αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του άγχους και του φόβου τους.
  • Δημιουργήστε ένα ασφαλές περιβάλλον υπενθυμίζοντάς τους συνεχώς τα μέτρα προφύλαξης από τον COVID-19 και διαβεβαιώνοντάς τους ότι λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας από την επιστημονική κοινότητα και την πολιτεία.
  • Να αποφεύγετε την απόδοση ευθυνών και την αρνητική κριτική απέναντι σε ένα άτομο που νόσησε και να εξηγήσετε στον έφηβο για ποιους λόγους δεν ευθύνεται το ίδιο το άτομο, καταπολεμώντας έτσι την εμφάνιση φαινομένων στιγματισμού και σχολικού εκφοβισμού.
  • Ενθαρρύνετε τη συχνή συμμετοχή των εφήβων σε δραστηριότητες που τους αποφορτίζουν και τους χαλαρώνουν

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

Νάξος 13-5-2020

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Την δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε με την αναπάντεχη υγειονομική κρίση, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό με αίσθημα ευθύνης εφαρμόζοντας τη μέθοδο της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης. Θεωρούμε χρέος μας στα πλαίσια της παιδαγωγικής μας ευθύνης να κάνουμε ότι είναι δυνατόν περισσότερο για να μην στερούνται τα παιδιά μας το πολύτιμο αγαθό της δωρεάν εκπαίδευσης.

Μετά την απόφαση της κυβέρνησης και των ειδικών να επαναλειτουργήσουν τα Γυμνάσια προσπαθούμε να οργανώσουμε το σχολείο όσο το δυνατόν καλύτερα προκειμένου να εξασφαλίσουμε την υγεία των παιδιών, του σχολείου και των οικογενειών των μαθητών. Ακολουθούμε όλες τις οδηγίες που μας έχουν σταλεί και τις έχουμε εξειδικεύσει στις ιδιαίτερες συνθήκες του κτιρίου και των αύλειων χώρων της σχολικής μονάδας.

Οι μαθητές θα έρχονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 στο σχολείο από τις 08.00΄έως τις  08.15΄και θα οδηγούνται κατ ευθείαν στις αίθουσες που θα στεγάζονται τα τμήματα τους όπως θα τους ενημερώνουν οι εκπαιδευτικοί που θα βρίσκονται στις εισόδους. Η προσευχή θα γίνεται στην τάξη και θα ξεκινούν τα μαθήματα με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα που είναι ίδιο με αυτό που είχαμε και πριν την προσωρινή αναστολή λειτουργίας.

Με μήνυμα sms έχετε ενημερωθεί πότε θα έρθουν τα παιδιά σας για πρώτη μέρα, δηλαδή Δευτέρα 18/5 (1ο υποτμήμα) ή Τρίτη 19/5 (2ο υποτμήμα) ακολουθώντας στη συνέχεια τις ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή για την πρώτη ομάδα υποτμημάτων και Τρίτη – Πέμπτη για την δεύτερη ομάδα. Το πρόγραμμα της πρώτης (1ης) εβδομάδας (18-22/5/2020) θα είναι ίδιο με αυτό της 3ης εβδομάδας  (1-5/6/2020) ενώ το πρόγραμμα της δεύτερης εβδομάδας (25-29/5/2020) θα είναι ίδιο με αυτό της 4ης και τελευταίας εβδομάδας (9-12/6/2020). Η Δευτέρα 8/6/2020 είναι η αργία του Αγίου Πνεύματος και δεν γίνεται μάθημα.

Στο διάστημα αυτό των μαθημάτων θα καταχωρούνται απουσίες σε όλους τους απόντες μαθητές ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας τους. Οσοι από τους μαθητές θα απουσιάσουν όλο το διάστημα αυτό και προσκομίσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/2006 ότι τα παιδιά ή μέλη των οικογενειών τους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δεν θα προσμετρηθούν οι απουσίες τους για τον χαρακτηρισμό της επάρκειας φοίτησης τους.

 

Ο διευθυντής του 1ου Γυμνασίου νάξου

Ευστράτιος Φουτάκογλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα εστάλει στους γονείς των μαθητών ηλεκτρονικό μήνυμα (email) με το οποίο ζητάμε να μας ενημερώσουν για το αν θα κάνουν χρήση της υπεύθυνης δήλωσης γονέων ώστε να μην γίνεται η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο, το χρονικό διάστημα απο 18 Μαϊου έως 12 Ιουνίου. Παρακαλούμε τους γονείς να απαντούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου “mail@1gym-naxou.kyk.sch.gr” μόνο για τους μαθητές που δεν θα έρχονται.

ΣΣ: Θα σταλεί νέο μήνυμα που θα γίνεται διευκρίνηση για τον τρόπο προσκόμισης της υπεύθυνης δήλωσης. Υπενθυμίζουμε ότι το δικαίωμα αυτό το έχουν οι μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή έχουν στο σπίτι τους άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή έχουν κρούσμα του ιού.