Ιστορία

Το 1ο Γυμνάσιο Νάξου είναι από τα παλιότερα σχολεία της Νάξου. Ιδρύθηκε σαν σχολείο με Βασιλικό Διάταγμα το 1921. Το ιστορικό κτήριο, στο οποίο στεγάζεται μέχρι και σήμερα, στέγασε τους πρώτους μαθητές το 1931 και έχει ανακαινιστεί πρόσφατα.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Γυμνάσιο Νάξου ιδρύεται  με το Β. Δ της 3ης Σεπτεμβρίου 1921 (ΦΕΚ 164/τ/Α’/6 Σεπτεμβρίου 1921) «περί ιδρύσεως σχολείων της  μέσης εκπαιδεύσεως», υπογεγραμμενο από τον Υπουργό Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας  Εκπαιδεύσεως.

Σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ, ιδρύθηκε «εν Νάξω πλήρες Γυμνάσιον, του οποίου κατά το σχολικό έτος 1921-1922  θα λειτουργήση μόνον η πρώτη τάξη, υπό τον όρο η Κοινότης  Νάξου να παράσχη ιδίαις αυτής δαπάναις, δια τη λειτουργίαν του Γυμνασίου απαιτούμενον κατάλληλον  διδακτήριον, το οποίο και να εφοδιάσει αυτή, ιδίαις ωσαύτως δαπάναις, με τα απαιτούμενα σχολικά  έπιπλα και σκεύη.»

Η ίδρυση του πλήρους Γυμνασίου Νάξου  πραγματοποιήθηκε  «τη μερίμνη του διακεκριμένου συμπολίτου μας και αντιπροσώπου της Επαρχίας ημών κ.κ Π. Πρωτοπαπαδάκη Υπουργού επί των Οικονομικών.»

Στη συνέχεια  το ίδιο Κοινοτικό Συμβούλιο Νάξου στη 119/25 Οκτωβρίου  1921 συνεδρίαση του εγκρίνει  «την επί μίαν διετίαν  μίσθωσιν της εν τη πόλει της Νάξου κειμένης οικίας του ιδιοκτήτου Ιωάννου Δημ. Αγιοπετρίτου και τω μηνιαίω μισθώματι  δραχμών διακοσίων … και εντέλλεται  τω κ. Προεδεύοντι να προβή  εις την σύνταξιν του  μισθωτηρίου συμβολαίου καθόσον ο χρόνος της ενάρξεως  των μαθημάτων του Γυμνασίου επείγει.»

Στο Γυμνάσιο φοίτησαν αρχικά 15 μαθητές από την πόλη της Νάξου και 145 οι οποίοι προέρχονταν από τα χωριά .

Για την ανέγερση του διδακτηρίου επιτράπηκε στην Κοινότητα της Νάξου να επιβάλλει φόρο στα προϊόντα της γεωργίας, βιοτεχνίας, ζωοκομίας και στα προϊόντα των λατομείων που εξάγονταν σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή στο εξωτερικό.

Στην συνέχεια προχωρά στην αγορά γηπέδων ιδιοκτησίας των Αναστασίου Μελισσουργού και Κωνσταντίνου Σπυριδάκη, αντί του ποσού των 20000 δραχμών στον καθένα. Το κτίριο  είναι έργο του αρχιτέκτονα  Μητσάκη και στέγασε τους πρώτους μαθητές το 1931, οπως δηλοί και η επιγραφή της εισόδου του.

 

Επιγραφή στο προαύλιο που μαρτυρά τη χρονολογία του σχολείου μας

Επιγραφή στο προαύλιο που μαρτυρά τη χρονολογία του σχολείου μας

 

 

 

 

Πρώτος διευθυντής ήταν ο Λιθοξόος, πρώην διευθυντής της Ευαγγελικής Σχολής της Σμύρνης, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική Καταστροφή.

Νικόλαος Λιθοξόος (1868 – 1938) …..το 1919 κλήθηκε να διευθύνει την Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, της οποίας χρημάτισε και τελευταίος Γυμνασιάρχης μέχρι το έτος 1922. Καταφεύγοντας στην Ελλάδα διορίζεται Γυμνασιάρχης στη Νάξο

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα από τα θύματα της Μάχης της Νάξου ήταν μαθητής του Γυμνασίου Νάξου. Πρόκειται για το Γεώργιο Βαλληνδρά που σκοτώθηκε  στον περίβολο του σχολείου   στις 13 Οκτωβρίου 1994,

Επιγραφή που μαρτυρά το σημείο που σκοτώθηκε ο μαθητης Γεώργιος Βαλληνδράς μαχόμενος για την Απελευθέρωση της Νάξου

Επιγραφή που μαρτυρά το σημείο που σκοτώθηκε ο μαθητης Γεώργιος Βαλληνδράς μαχόμενος για την Απελευθέρωση της Νάξου

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες από τα …..παλιά!!!

old5
old4
 old7
old2
old3
old1