ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

cropped cropped IMG 20210414 094747 1

Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου θα πρέπει να προσκομίσουν στο σχολείο τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Δελτίο Ταυτότητας του γονέα/κηδεμόνα που πραγματοποιεί την εγγραφή (αν δεν υπάρχει, απαραίτητα το διαβατήριο).
2. ΜΟΝΟ για τους αλλοδαπούς μαθητές, το πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης από την χώρα προέλευσης ΚΑΙ την επίσημη μετάφρασή του στα ελληνικά .
3. Την Υπεύθυνη Δήλωση που θα βρείτε εδώ ή θα προμηθευτείτε από το σχολείο μας. Συμπληρώνεται από τον γονέα που θα δηλωθεί στο σχολείο ως 1 ος κηδεμόνας του παιδιού.
4. Στην περίπτωση διάσπασης της συμβίωσης, είτε αυτή έχει συντελεσθεί με γάμο ή με σύμφωνο συμβίωσης των κηδεμόνων θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση που θα βρείτε εδώ ΚΑΙ από τον έτερο γονέα/κηδεμόνα, με τα προσωπικά του στοιχεία (αυτοπροσώπως ή μέσω gov.gr) και να προσκομιστεί η δικαστική απόφαση για την επιμέλεια.
5. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή/τριας  (Α.Δ.Υ.Μ.) που μπορείτε να βρείτε εδώ ή να προμηθευτείτε από το σχολείο μας. Προσοχή! Η έκδοση του Α.Δ.Υ.Μ. από δημόσια υπηρεσία υγείας γίνεται δωρεάν.  (Νοσ-ΚΥ Νάξου 2285360500)
6. Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για την δημιουργία  λογαριασμού πρόσβασης στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ): email, η-τάξη, e-me κά. Το έντυπο αυτό θα το βρείτε εδώ και χρειάζεται ΜΟΝΟ, αν ο λογαριασμός δεν έχει ήδη δημιουργηθεί στο δημοτικό ή στο προηγούμενο σχολείο του μαθητή.
7. Σε περίπτωση που ο μαθητής έχει διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να προσκομίζεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό από δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή από ΚΕΔΑΣΥ.
8. Αν ο μαθητής δικαιούται/επιθυμεί απαλλαγή σε κάποιο μάθημα, απαιτείται αίτηση και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες.

Σημείωση: Καλό είναι οι Υπεύθυνες δηλώσεις να προσκομίζονται
συμπληρωμένες και να υπογράφονται στο σχολείο μας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ.

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 07:00 έως και τις 05 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2024-2025.

αρχείο λήψης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ή μέσω της διαδικτυακής πύλης: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

 

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου Γυμνασίου Νάξου σχολ. έτος 2023-24

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου Γυμνασίου Νάξου σχολικού έτος 2023-24cropped cropped IMG 20210414 094747 1Λήψη αρχείου

ΙΛΙΑΔΑ- Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιλιάδας (Ραψωδία Σ 478-616 << Ο Ήφαιστος κατασκευάζει την πανοπλία του Αχιλλέα-Περιγραφή της ασπίδας>>), οι μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου, αφού μελέτησαν το κείμενο της περιγραφής της ασπίδας του Αχιλλέα κατασκεύασαν και περιέγραψαν ατομικά την ασπίδα του.

Η ασπίδα κυκλική, γερή, αδιάτρητη από πέντε στρώσεις μετάλλων: 2 από σκληρό ορείχαλκο, 2 από κασσίτερο και 1 ενδιάμεση από χρυσό. Ξεκινώντας από το κέντρο της ασπίδας κινείται προς τα έξω σε πέντε ομόκεντρους επάλληλους κύκλους.

Δείτε τις φωτογραφίες από τις κατασκευές τους!