«Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης»

27 Ιανουαρίου 2020

 ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης»
Σχετ. : Η με αρ. πρ. 10057/Δ2/24-1-2020 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-
2019 ΥΑ (Β΄ 2005), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται
αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5)
εργάσιμων ημερών που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, από τον Ιανουάριο 2020
έως και τον Μάρτιο 2020.
Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις
ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή
ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Ζαχαράκη
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Γκίκα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΕΞΕ – 10578 – 2020 – Ενημέρωση σχετικά με την εποχική γρίπη


Νέα πράξη επιλογής προσφοράς τουριστικού γραφείου για την εκδρομή της Γ΄τάξης

27 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΑΞΗ 9η

Σήμερα Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2020 στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Νάξου συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 6/15-01-2020 πράξη του Διευθυντή με θέμα: «Αξιολόγηση και επιλογή προσφορών για τη διοργάνωση της εκδρομής της Γ΄ τάξης του Σχολείου στην Αράχοβα – Δελφούς- Τρίκαλα – Μετέωρα – Βόλο – Πήλιο, στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος

Η επιτροπή αποτελούμενη απο τον Διευθυντή ως πρόεδρο και αρχηγό της εκδρομής, τον κ. Νανούρη Νικόλαο ως εκπρόσωπο του συλλόγου εκπαιδευτικών του σχολείου και συνοδό της εκδρομής, τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Ζαφείρη Φλώριο και τον Στυλιανό Μαργαρίτη μαθητή Γ΄τάξης και πρόεδρο του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου,

Και αφού έλαβε υπόψη της

 1. την επαναπροκήρυξη της εκδρομής
 2. το αναλυτικό πρόγραμμα και
 3. την υπ’ αριθμ. ΥΑ 33120/ΓΔ4/28‐02‐2017, εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017)

κατόπιν εξέτασης των κάτωθι προσφορών:

 1. Travel Project (2 προτάσεις)
 2. Melemis Travel
 3. Zafiris tours

κατέληξε ομόφωνα στην επιλογή της προσφορά του γραφείου Travel Project ως συμφερότερη από αυτές που ανταποκρίνονται στην προκήρυξη.

Δικαίωμα ένστασης μπορούν να υποβάλλουν εντός τριών (03) ημερών από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@1gym-naxou.kyk.sch.gr).

Όλες οι προσφορές έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Nάξος 27-1-2020

Ο   Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ

ΦΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ


Επαναπροκήρυξη εκδρομής της Γ΄τάξης σε Δελφούς – Μετέωρα – Πήλιο

21 Ιανουαρίου 2020

ΘΕΜΑ: Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση εκδρομής της Γ΄τάξης σε Δελφούς, Μετέωρα, Πήλιο

ΣΧΕΤ.: Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ681/τ.Β΄/6-3-2017)

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Νάξου επαναπροκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση εκδρομής της Γ΄ τάξης στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 3 – 6 Απριλίου 2020 στην Αράχοβα και Δελφούς, Τρίκαλα και Μετέωρα, Βόλο και Πήλιο.

1η μέρα

09:30 – 15:15 Μετάβαση στον Πειραιά με πλοίο
15:45 – 18:00 Αναχώρηση για Αράχοβα – Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο – Δείπνο
21:30-22.30 Βραδινός περίπατος
22:30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο

 2η μέρα

08:00 – 09:00 Αφύπνιση και πρωινό
10:00 – 13:00 Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών – ξενάγηση
13.30΄ Αναχώρηση για Τρίκαλα
16:00 – 19:00 Άφιξη στο ξενοδοχείο – Γεύμα – Ανάπαυση
19:30 – 22:30 Βραδινός περίπατος στην πόλη των Τρικάλων
22:30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο – Ανάπαυση

  3η μέρα

08:00 – 09:00 Αφύπνιση και πρωινό
09:20 – 12:30 Επίσκεψη στα μοναστήρια των Μετεώρων
13:00 Αναχώρηση για Βόλο
15:30 – 16:45 Άφιξη σε ξενοδοχείο του Βόλου – γεύμα
19:30 – 22:30 Βραδινός περίπατος στο Βόλο – επιστροφή στο ξενοδοχείο – ανάπαυση

 

4η μέρα

08:00 – 09:00 Αφύπνιση και πρωινό
09:00 – 12:00 Επιβίβαση στο πούλμαν με προορισμό τη Μακρυνίτσα και την Πορταριά του Πηλίου
12:00 Αναχώρηση για Πειραιά
15:00 Στάση στο μνημείο της μάχης των Θερμοπυλών
16.30 Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά -Επιβίβαση στο πλοίο για την επιστροφή μας στη Νάξο
22.40 Άφιξη στο λιμάνι της Νάξου

Προκειμένου να εξασφαλιστούν καλύτερες τιμές και συνθήκες πραγματοποίησης της εκδρομής (π.χ. κατηγορία ξενοδοχείων) θα γίνουν δεκτές προτάσεις με αλλαγή στην ημέρα αναχώρησης και αντίστοιχα της επιστροφής, κατά μία ημέρα. Ημέρα αναχώρησης Παρασκευή 3 Απριλίου ή Πέμπτη 2/4 ή Σάββατο 4/4/2020

Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή είναι Πενήντα (52) μαθητές, (25) αγόρια και (27) κορίτσια, καθώς και τέσσερεις (4) συνοδοί καθηγητές.

Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι:

 • πλοίο για τη μετάβαση από τη Νάξο στον Πειραιά και την επιστροφή
 • τουριστικό λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις (όπως αναφέρονται στο παραπάνω πρόγραμμα), το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.).

Τα καταλύματα πρέπει να είναι κατηγορίας 3, 4 ή 5 αστέρων, να ευρίσκονται στην περιοχή του Κέντρου της κάθε μίας από τις πόλεις Αράχοβα, Τρίκαλα και Βόλο και σε σημεία που επικρατούν ασφάλεια και ηρεμία. Θα γίνουν δεκτές προτάσεις που περιλαμβάνουν ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων στην περιοχή των Δελφών εάν αυτό εξασφαλίζει χαμηλότερο κόστος ανα μαθητή, με την δέσμευση της μεταφοράς των μαθητών στην Αράχοβα για βραδινό περίπατο και την επιστροφή τους. Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα. Στις υπηρεσίες του καταλύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η εστίαση των μαθητών και των συνοδών καθηγητών, όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα (πρωινό στις 04, 05 και 06 Απριλίου 2020 και τρία (03) γεύματα ή δείπνα στις 03, 04 και 05 Απριλίου 2020). Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που προτείνεται, να προσφέρει εναλλακτικό μενού για μαθητές που νηστεύουν, το πρωινό να είναι ίδιο με αυτό που προσφέρεται σε όλους τους πελάτες του ξενοδοχείου και να διαθέτει σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για τη φιλοξενία μαθητών.

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, όπου θα προβλέπεται και η επιστροφή χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ).

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του φόρου διαμονής), καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του το κόστους της ξενάγησης στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.

Υπενθυμίζεται ότι με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την 10:30΄ της Δευτέρας 27ης Ιανουαρίου 2020, στο 1ο Γυμνάσιο Νάξου (οδός Παπαβασιλείου – Χώρα Νάξου

Νάξος 84 300). Να σημειωθεί ότι δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά.

Νάξος  21 -1 – 2020

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΦΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ 2019-20

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ 2019-20


Πρακτικό επιλογής συμφέρουσας προσφοράς εκδρομής Γ΄τάξης

17 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΑΞΗ 7η

Σήμερα Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Νάξου συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 6/15-01-2020 πράξη του Διευθυντή με θέμα: «Αξιολόγηση και επιλογή προσφορών για τη διοργάνωση της εκδρομής της Γ΄ τάξης του Σχολείου στην Αράχοβα – Δελφούς- Τρίκαλα – Μετέωρα – Βόλο – Πήλιο, στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος

Η επιτροπή αποτελούμενη απο τον Διευθυντή ως πρόεδρο και αρχηγό της εκδρομής, τον κ. Νανούρη Νικόλαο ως εκπρόσωπο του συλλόγου εκπαιδευτικών του σχολείου και συνοδό της εκδρομής, τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Ζαφείρη Φλώριο και τον Στυλιανό Μαργαρίτη μαθητή Γ΄τάξης και πρόεδρο του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου,

Και αφού έλαβε υπόψη της

 1. την προκήρυξη της εκδρομής
 2. το αναλυτικό πρόγραμμα και
 3. την υπ’ αριθμ. ΥΑ 33120/ΓΔ4/28‐02‐2017, εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) κατόπιν εξέτασης των κάτωθι προσφορών:
 1. Travel Project
 2. ΑΤ (@) Holidays
 3. Smille Acadimos
 4. Travel Bug
 5. Ηappy days travel
 6. Melemis Travel
 7. Mattheos tours και
 8. Proorismos travel

κατέληξε στην προσφορά του γραφείου Melemis Travel ως οικονομικά συμφερότερη από αυτές που ανταποκρίνονται στην προκήρυξη.  Δικαίωμα ένστασης μπορούν να υποβάλλουν εντός τριών (03) ημερών από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@1gym-naxou.kyk.sch.gr).

Όλες οι προσφορές έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Nάξος 17-1-2020

Ο   Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ

ΦΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ


Διαδραστικός κινηματογράφος «Η Γη ανήκει σε όλα τα παιδιά του κόσμου»

16 Ιανουαρίου 2020

Την Τρίτη  14 Ιανουαρίου 2020 το σχολείο μας παρακολούθησε στο κινηματοθέατρο του Δήμου Νάξου «Ιάκωβος Καμπανέλλης» την διαδραστική , εκπαιδευτική  ταινία « Η Γη ανήκει σε όλα τα παιδιά του κόσμου». Οι μαθητές μας χρησιμοποιώντας ειδικά ασύρματα τηλεχειριστήρια που επέτρεπαν  την διαδραστική αλληλεπίδραση , συμμετείχαν στη δίωρη  ροή εξέλιξης της εφαρμογής , μαθαίνοντας και διασκεδάζοντας.


Μαθήματα μέχρι τις 11.40΄ στο 1ο Γυμνάσιο, για την Πέμπτη 9-1-2020

8 Ιανουαρίου 2020

Αύριο Πέμπτη 9-1-2020 λόγω απουσίας μεγάλου αριθμού καθηγητών που προέκυψαν απο τις αλλαγές των ακτοπλοϊκών δρομολογίων εξ αιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα γίνουν τα μαθήματα με τους παρόντες καθηγητες μέχρι την 4η διδακτική ώρα ύστερα απο σύμπτυξη του προγράμματος. Ως εκ τούτου οι μαθητές θα σχολάσουν στις 11.40΄. Η πρωινή προσέλευση θα γίνει κανονικά μέχρι τις 08.15΄

 


Κλειστό το 1ο Γυμνάσιο Νάξου την Τετάρτη 8-1-2020

7 Ιανουαρίου 2020

Κλειστό θα  παραμείνει το σχολείο μας την Τετάρτη 8-1-2020, καθώς και όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με απόφαση του Δήμαρχου. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και συγκεκριμένα λόγω των θυελλωδών ανέμων (10 και πλέον μποφόρ)  που πνέουν στο νησί μας από το σαρωτικό πέρασμα του Ηφαιστίωνα

Ποιος όμως ήταν ο Ηφαιστίωνας που οι   Έλληνες μετεωρολόγοι έδωσαν το όνομα του  σε  αυτό το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα μας;

Ο Ηφαιστίων γεννήθηκε στην Αρχαία Πέλλα το  356π.Χ και  πέθανε στη Βαβυλώνα 324π.Χ . Ήταν  γιος του Αμύντορα και  αρχαίος Έλληνας  στρατηγός και ευγενής της Μακεδονίας. Ήταν ο στενότερος από όλους τους φίλους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μεγαλωμένοι μαζί από παιδιά. Διακρίθηκε κατά την στρατιωτική υπηρεσία του, καθώς ήταν μέλος των σωματοφυλάκων του Αλεξάνδρου, διοικητής του ιππικού των Εταίρων, καθώς και υπεύθυνος για πολλές άλλες δραστηριότητες, όπως διπλωματικές αποστολές, γεφύρωση ποταμών, και την εγκαθίδρυση νέων οικισμών. Η φιλία του με τον Μέγα Αλέξανδρο ήταν τόσο ονομαστή που πολλοί την έχουν συγκρίνει με αυτήν του Αχιλλέα και του Πάτροκλου.


Χριστουγεννιάτικη ευχητήρια κάρτα!!

19 Δεκεμβρίου 2019


Άρωμα Χριστουγέννων συνεχίζει στο 1ο Γυμνάσιο Νάξου

19 Δεκεμβρίου 2019

Συνεχίζεται το εορταστικό χριστουγεννιάτικο κλίμα στο σχολείο μας με  κατασκευές , ζωγραφικές και στολισμό !!!

Άρωμα Χριστουγέννων πνέει παντού!!


Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 2019

19 Δεκεμβρίου 2019

Στα πλαίσια του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου το Πρώτο Γυμνάσιο Νάξου πραγματοποίησε εκδήλωση στην αίθουσα «Ιάκωβος Ψαρράς» . Στην εκδήλωση πήραν μέρος μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου και έφεραν εις πέρας ομιλίες, βίντεο, χρονικά, τραγούδια, ποιήματα και θεατρικό με απόλυτη επιτυχία. Το θεατρικό που παρουσίασαν ήταν της Μαρίας Κίτρα «Μια φορά κι έναν… κακό καιρό» . Την εκδήλωση παρακολούθησαν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς με μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι συντελεστές της γιορτής :

 • Χορωδία: Κυριακή Βασιλάκη, Σοφία Μαργαρίτη, Αναστασία Λούκιτς, Ευγενία Αρσένη, Κατερίνα Κουτελιέρη, Αργυρώ Καρποντίνη, Γεωργία Βερυκόκκου, Ελλη Λυγερού, Καλυψώ Βάβουλα, Νικολέτα Κονδύλη, Νικολέτα Σέργη και Δωροθέα Σαμαρά.
 • Θεατρικό: Ευγενία Αρσένη, Γιάννης Βασιλάκης, Μάνος Βασιλάκης, Αναστασία Λούκιτς, Βλάσης Κάβουρας, Νικολέτα Σέργη, Δωροθέα Σαμαρά, Διονύσης Δόκλης, Χαρούλα Χελιώτη, Νικόλαος Λούκιτς, Ειρήνη Κατσούρη, Μαριάννα Μαγκανάρη, Μιχάλης Σέργης, Ηλίας Διαμαντάρης, Παύλος Γκορνάτη, Γιάννης Κονιτόπουλος, Σοφία Μαργαρίτη, Κυριακή Βασιλάκη, Αργυρώ Καρποντίνη, Γεωργία Βερυκόκκου.
 • Ομιλία ανάγνωσαν : Νικολέτα Σέργη και Δωροθέα Σαμαρά.
 • Χρονικά: Σοφία Καμινάκη και Κατερίνα Κουτελιέρη.
 • Ποίημα: Δημήτρης Κριμιτζάς
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές : Γεωργία- Στέλλα Βερυκόκκου
 • Καλλιτεχνική Επιμέλεια : Δέσποινα Λυκουροπούλου
 • Γενική Επιμέλεια : Δέσποινα Λυκουροπούλου και Μαρία Ζούλη