Παράδοση ελέγχων προόδου και απολυτηρίων τίτλων 1ου Γυμνασίου

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε ότι απο την Πέμπτη 14-6-2018 και ώρα 08.30΄έχει ξεκινήσει η παράδοση των Ελέγχων, των Τίτλων Προόδου και των Απολυτηρίων των μαθητών και μαθητριών του Σχολείου μας. Η παράδοση θα συνεχίσει να γίνεται καθημερινά στους γονείς και κηδεμόνες,  σε εργάσιμες ημέρες απο τις 09.00΄έως τις 13.30΄ στον 1ο όροφο.

                                             Ο Διευθυντής του Σχολείου

                                                                                    Στράτος Φουτάκογλου

Δυνατότητα πιστοποίησης στην Αγγλική γλώσσα και στις ΤΠΕ, με δωρεάν μαθήματα, στους μαθητές της Γ΄Γυμνασίου 2018-19

 Το ΥΠΠΕΘ προτίθεται να δώσει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στη Γ΄ Γυμνασίου από το
σχολικό έτος 2018-2019 να παρακολουθήσουν πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (καλή γνώση της γλώσσας-‘’lower’’) στην αγγλική γλώσσα ή πρόγραμμα για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μετά το πέρας του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος, επί 3 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Στο τέλος του σχολικού έτους οι μαθητές/τριες που θα παρακολουθήσουν  τα μαθήματα αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στις εξετάσεις αγγλικής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (επιπέδου Β2) ή στη διαδικασία πιστοποίησης της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ, για την οποία επίκειται η κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή.