Αρχεία για την 'ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2020-2021' Κατηγορία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ3

Τετάρτη, Ιανουάριος 6th, 2021

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.20-9.00 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.Π.ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 9.15-9.55 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ 10.05-10.45 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ 10.55-11.35 ΑΓΓΛΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 11.45-12.25 ΠΛΗΡ/ΚΗ(Α)- ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Β) Κ.Π.ΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛΕΝΗ Ν.ΓΛΩΣΣΑ 12.35-13.15 ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)- ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Α) ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 13.25-14.05 ΓΑΛΛΙΚΑ Λήψη αρχείου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-Γ2

Τετάρτη, Ιανουάριος 6th, 2021

  ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.20-9.00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡ/ΡΙΚΗ(Α)- ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Β) ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΗΜΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 9.15-9.55 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 10.05-10.45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ 10.55-11.35 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ Κ.Π.ΑΓΩΓΗ ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΛΕΝΗ 11.45-12.25 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 12.35-13.15 Κ.Π.ΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)- ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Α) Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ 13.25-14.05 ΜΟΥΣΙΚΗ Λήψη αρχείου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ1

Τετάρτη, Ιανουάριος 6th, 2021

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.20-9.00 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Κ.Π.ΑΓΩΓΗ 9.15-9.55 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 10.05-10.45 ΦΥΣΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ 10.55-11.35 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡ/ΚΗ(Α)- ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Β) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 11.45-12.25 ΓΑΛΛΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ 12.35-13.15 ΕΛΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)- ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Α) ΚΕΙΜΕΝΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ 13.25-14.05 Κ.Π.ΑΓΩΓΗ         Λήψη […]

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β4

Τετάρτη, Ιανουάριος 6th, 2021

  ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.20-9.00 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Β) –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Α) 9.15-9.55 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΙΛΙΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 10.05-10.45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Α)- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Β) ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 10.55-11.35 ΦΥΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΓΑΛΛΙΚΑ- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΛΙΑΔΑ 11.45-12.25 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ 12.35-13.15 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 13.25-14.05 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Λήψη αρχείου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β3

Τετάρτη, Ιανουάριος 6th, 2021

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.20-9.00 ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 9.15-9.55 ΙΛΙΑΔΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 10.05-10.45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Α)- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Β) ΓΑΛΛΙΚΑ- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 10.55-11.35 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Β)- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Α) 11.45-12.25 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΧΗΜΕΙΑ 12.35-13.15 ΙΛΙΑΔΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ 13.25-14.05 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ     […]

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β2

Τετάρτη, Ιανουάριος 6th, 2021

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.20-9.00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Α)- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Β) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ 9.15-9.55 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Β)- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Α) 10.05-10.45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 10.55-11.35 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΙΛΙΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 11.45-12.25 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ 12.35-13.15 ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Ν. ΓΛΩΣΣΑ 13.25-14.05 ΙΛΙΑΔΑ Λήψη αρχείου  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β1

Τετάρτη, Ιανουάριος 6th, 2021

ΔΙΔ. ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.20-9.00 ΧΗΜΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 9.15-9.55 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 10.05-10.45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΛΙΑΔΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ 10.55-11.35 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Α)- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Β) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Β)- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Α) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 11.45-12.25 ΙΛΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣΙΚΗ 12.35-13.15 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 13.25-14.05 ΑΓΓΛΙΚΑ Λήψη αρχείου […]

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α3

Τετάρτη, Ιανουάριος 6th, 2021

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.20-9.00 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΓΑΛΛΙΚΑ- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 9.15-9.55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Β)- ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ(Α) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Α)- ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ(Β) ΚΕΙΜΕΝΑ 10.05-10.45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Β)- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Α) 10.55-11.35 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Α) –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Β) Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 11.45-12.25 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 12.35-13.15 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 13.25-14.05 ΟΔΥΣΣΕΙΑ Λήψη […]

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α2

Τετάρτη, Ιανουάριος 6th, 2021

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.20-9.00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ 9.15-9.55 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ.(Α)- ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.(Β) ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ 10.05-10.45 ΠΛΗΡΟΦ.(Α)- ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Β) ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)- ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.(Α) Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 10.55-11.35 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 11.45-12.25 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΠΛΗΡΟΦ(Β) –ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Α) ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 12.35-13.15 ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 13.25-14.05 ΙΣΤΟΡΙΑ       […]

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α1

Τετάρτη, Ιανουάριος 6th, 2021

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.20-9.00 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 9.15-9.55 ΦΥΣΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ 10.05-10.45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 10.55-11.35 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 11.45-12.25 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΛΗΡ/ΚΗ(Α)- ΤΕΧΝ/ΓΙΑ (Β) ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)- ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.(Α) 12.35-13.15 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)- ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Α) ΠΛΗΡ/ΚΗ(Α)- ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.(Β) 13.25-14.05 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ Λήψη αρχείου