Το νησί μας

Εικόνες από τη Χώρα της Νάξου

Το Κάστρο  της Χώρας

Το Κάστρο της Χώρας

Τρανή Πόρτα στο Κάστρο της Χώρας

Τρανή Πόρτα στο Κάστρο της Χώρας

Μερική άποψη του Κάστρου  της Χώρας όπως φαίνεται από το σχολείο μας

Μερική άποψη του Κάστρου της Χώρας όπως φαίνεται από το σχολείο μας

Η Χώρα  της Νάξου

Η Χώρα της Νάξου

Μερική άποψη της Χώρας

Μερική άποψη της Χώρας

Μερική άποψη της Χώρας

Μερική άποψη της Χώρας

Η Πορτάρα όπως φαίνεται από το λιμάνι

Η Πορτάρα όπως φαίνεται από το λιμάνι

Πορτάρα

Πορτάρα

Η Πορτάρα όπως φαίνεται από ψηλά

Η Πορτάρα όπως φαίνεται από ψηλά