ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ3

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.20-9.00 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.Π.ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
9.15-9.55 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ
10.05-10.45 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ
10.55-11.35 ΑΓΓΛΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
11.45-12.25 ΠΛΗΡ/ΚΗ(Α)-

ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Β)

Κ.Π.ΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛΕΝΗ Ν.ΓΛΩΣΣΑ
12.35-13.15 ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)-

ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Α)

ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
13.25-14.05 ΓΑΛΛΙΚΑΛήψη αρχείου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-Γ2

 

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.20-9.00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡ/ΡΙΚΗ(Α)-

ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Β)

ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΗΜΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
9.15-9.55 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
10.05-10.45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ
10.55-11.35 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ Κ.Π.ΑΓΩΓΗ ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
11.45-12.25 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
12.35-13.15 Κ.Π.ΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)-

ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Α)

Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ
13.25-14.05 ΜΟΥΣΙΚΗΛήψη αρχείου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ1

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.20-9.00 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Κ.Π.ΑΓΩΓΗ
9.15-9.55 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΕΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
10.05-10.45 ΦΥΣΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.

ΓΛΩΣΣΑ

10.55-11.35 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡ/ΚΗ(Α)-

ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Β)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
11.45-12.25 ΓΑΛΛΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ
12.35-13.15 ΕΛΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)-

ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Α)

ΚΕΙΜΕΝΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ
13.25-14.05 Κ.Π.ΑΓΩΓΗΛήψη αρχείου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β4

 

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.20-9.00 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ-

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Β) –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Α)
9.15-9.55 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΙΛΙΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
10.05-10.45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Α)- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Β) ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
10.55-11.35 ΦΥΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΓΑΛΛΙΚΑ-

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΛΙΑΔΑ
11.45-12.25 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ
12.35-13.15 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
13.25-14.05 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΛήψη αρχείου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β3

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.20-9.00 ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
9.15-9.55 ΙΛΙΑΔΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
10.05-10.45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ-

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Α)-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Β)

ΓΑΛΛΙΚΑ-

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

10.55-11.35 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Β)- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Α)
11.45-12.25 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΧΗΜΕΙΑ
12.35-13.15 ΙΛΙΑΔΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ
13.25-14.05 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 Λήψη αρχείου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β2

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.20-9.00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Α)- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Β) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ
9.15-9.55 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Β)-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Α)

10.05-10.45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
10.55-11.35 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΙΛΙΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
11.45-12.25 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ
12.35-13.15 ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Ν. ΓΛΩΣΣΑ
13.25-14.05 ΙΛΙΑΔΑΛήψη αρχείου

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β1

ΔΙΔ.

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.20-9.00 ΧΗΜΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ-

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

9.15-9.55 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ-

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
10.05-10.45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΛΙΑΔΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ
10.55-11.35 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Α)-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Β)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Β)-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Α)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
11.45-12.25 ΙΛΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣΙΚΗ
12.35-13.15 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
13.25-14.05 ΑΓΓΛΙΚΑΛήψη αρχείου

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α3

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.20-9.00 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ-

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
9.15-9.55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Β)-

ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ(Α)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Α)-

ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ(Β)

ΚΕΙΜΕΝΑ
10.05-10.45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Β)-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Α)

10.55-11.35 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Α) –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Β) Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
11.45-12.25 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
12.35-13.15 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.

ΓΛΩΣΣΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
13.25-14.05 ΟΔΥΣΣΕΙΑΛήψη αρχείου

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α2

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.20-9.00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.

ΓΛΩΣΣΑ

9.15-9.55 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ.(Α)-

ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.(Β)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ
10.05-10.45 ΠΛΗΡΟΦ.(Α)-

ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Β)

ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)-

ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.(Α)

Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
10.55-11.35 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
11.45-12.25 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΠΛΗΡΟΦ(Β) –ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Α) ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
12.35-13.15 ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
13.25-14.05 ΙΣΤΟΡΙΑ        Λήψη αρχείου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α1

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.20-9.00 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
9.15-9.55 ΦΥΣΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ
10.05-10.45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
10.55-11.35 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ

ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
11.45-12.25 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΛΗΡ/ΚΗ(Α)-

ΤΕΧΝ/ΓΙΑ (Β)

ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)-

ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.(Α)

12.35-13.15 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)-

ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Α)

ΠΛΗΡ/ΚΗ(Α)-

ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.(Β)

13.25-14.05 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑΛήψη αρχείου