ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α3

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.20-9.00 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ-

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
9.15-9.55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Β)-

ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ(Α)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Α)-

ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ(Β)

ΚΕΙΜΕΝΑ
10.05-10.45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Β)-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Α)

10.55-11.35 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Α) –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(Β) Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
11.45-12.25 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
12.35-13.15 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.

ΓΛΩΣΣΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
13.25-14.05 ΟΔΥΣΣΕΙΑΛήψη αρχείου