ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α1

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.20-9.00 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
9.15-9.55 ΦΥΣΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ
10.05-10.45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
10.55-11.35 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ

ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
11.45-12.25 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΛΗΡ/ΚΗ(Α)-

ΤΕΧΝ/ΓΙΑ (Β)

ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)-

ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.(Α)

12.35-13.15 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)-

ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Α)

ΠΛΗΡ/ΚΗ(Α)-

ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.(Β)

13.25-14.05 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑΛήψη αρχείου