Βιβλία και εξοπλισμός STEAM

Στα πλαίσια της Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου σχολικών μονάδων και μέσω του Σχεδίου Δράσης “Παραδοσιακά τοπικά προϊόντα και ψηφιακή τεχνολογία” στον Άξονα “Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση”, παραδόθηκαν μέσω του συντονιστή δράσης στο σχολεία μας, λογοτεχνικά βιβλία για εφήβους από εκδοτικό οίκο των Αθηνών, αλλά και επιστημονικά και ιστορικά βιβλία από ίδρυμα των Αθηνών. Τέλος, μέσω της δράσης, παραχωρήθηκε στο σχολείο εξοπλισμός STEM μετά από εκπαίδευση του συντονιστή της δράσης στην Αθήνα με πληρωμένα όλα τα έξοδα από το φορέα υλοποίησης.
356913105 6627011030655236 1041202120911917434 n

356220330 6627010903988582 2656771780887805582 n

347244856 6627010453988627 3746592987211267873 n

356825186 6627007730655566 4177598744718712283 n

356856477 6627007670655572 8113194838734574373 n

356863916 6627007557322250 2911493524534484318 n

356890187 6627007247322281 5136688747739259023 n