Νοσηλευτικό Έργο

Η Σχολική Νοσηλεύτρια του σχολείου ευαισθητοποιεί τους μαθητές σε κανόνες ατομικής υγιεινής και προφύλαξης από κινδύνους με κύριο έργο την αγωγή και την προαγωγή της υγείας και σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας στο σχολικό πληθυσμό.

Παρέχει τις πρώτες βοήθειες στα παιδιά του σχολείου και αντιμετωπίζει αιφνίδιες αδιαθεσίες, ασθένειες ή ατυχήματα που προκύπτουν κατά τα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια σχολικών δραστηριοτήτων. Είναι υπεύθυνη για το νοσηλευτικό έργο μαθητών (φαρμακευτική αγωγή κ.λπ.) με τη συναίνεση του γονιού.

Επίσης, αναλαμβάνει την ενημέρωση της οικογένειας και, σε περίπτωση ατυχήματος, συνοδεύει το μαθητή κατά τη μεταφορά του σε νοσηλευτικό ίδρυμα και παραμένουν σε αυτό μέχρι την άφιξη του γονέα ή του κηδεμόνα. Δύναται να διοργανώσει σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του σχολείου, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης.