Ιστολόγιο

Το παρόν ιστολόγιο κατασκευάστηκε το σχολικό έτος 2023-2024 από τον καθηγητή πληροφορικής κο Νιδέλτσο Βασίλειο ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωσή του.

Βασικοί στόχοι του είναι η ενημέρωση των γονέων, κηδεμόνων και φίλων μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την καθημερινή λειτουργία του σχολείου, το προσωπικό του, τις δράσεις του, τα προγράμματα που πραγματοποιεί και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Πιστεύουμε ότι είναι ένας τρόπος έτσι ώστε το σχολείο, η κοινότητα και οι φορείς να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά.

Το υλικό και οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό αυτό χώρο θα παρουσιάζονται υπό συνθήκες προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών.