Ώρες ενημέρωσης γονέων

Με σκοπό την καλύτερη μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών κρίνεται σκόπιμη η τακτική ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων από το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.

Για το λόγο αυτό οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα από τις 12:30 -1:10 μμ.

Επίσης, καθημερινά  κατά την διάρκεια των διαλλειμάτων τα οποία: