Η Ελιά στην Κέρκυρα.

Πραγματοποιείται η μελέτη της ελιάς, οι κατηγορίες της, η αποτύπωση της από το παρελθόν στο παρόν, η επαφή της με τους ανθρώπους αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον.