Κοινωνική Υπηρεσία

Στο σχολείο μας, παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης προς τους μαθητές αλλά και τα μέλη των οικογένειών τους με στόχο τόσο την βελτίωση της σχολικής τους προσαρμογής και λειτουργικότητας όσο και την γενικότερη κοινωνική, ψυχολογική και συναισθηματική ευημερία. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων πραγματοποιείται με την αρωγή των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού όπως Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχολόγοι, Εργοθεραπεύτρια, Σχολική Νοσηλεύτρια καθώς και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός στο πλαίσιο της σχολικής δομής αντιπροσωπεύει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ σχολείου, γονέων και φορέων της κοινότητας. Κατ’ αρχάς, συλλέγει πληροφορίες μέσω του κοινωνικού ιστορικού ώστε όλο το προσωπικό του σχολείου να έχει μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα για τις ικανότητες, τις δυσκολίες και τις ανάγκες των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σχεδιαστεί πιο αποτελεσματικό ο τρόπος παρέμβασης και υποστήριξης του κάθε μαθητή.

Παρέχει συμβουλευτική σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο σε μαθητές, γονείς/κηδεμόνες αλλά και άλλα μέλη της οικογένειες με στόχο την αρμονικότερη συμβίωση της οικογένειας. Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κοινωνικοποίησης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για μια ποικιλία θεμάτων που μπορεί να είναι χρήσιμα και ωφέλιμα για τους μαθητές του σχολείου.

Επίσης, παρεμβαίνει σε καταστάσεις κρίσης με στόχο την επίλυση συγκρούσεων στο χώρο του σχολείου. Είναι αρμόδιος να ενημερώσει τους γονείς και κηδεμόνες για υπηρεσίες και φορείς της κοινότητας που πιθανόν χρειάζεται να απευθυνθούν για συγκεκριμένη ανάγκη. Μπορεί να καθοδηγήσει και να στηρίξει γονείς εν μέσω κρίσης όπως απώλεια, διαζύγιο, ενδοοικογενειακή βία.

Σε περίπτωση που προκύπτουν ενδείξεις παραμέλησης ή κακοποίησης παιδιού ενημερώνει τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρχές. Συμμετέχει στην ΕΔΥ του σχολείου με στόχο την καλύτερη παρέμβαση για την υποστήριξη των μαθητών. Τέλος, έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί ενημερωτικές συναντήσεις σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς με στόχο την πρόληψη περαιτέρω δυσκολιών και την βελτίωση της σχολικής ετοιμότητας των μαθητών .