Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Παραδοσιακά τοπικά προϊόντα και ψηφιακή τεχνολογία.

Γνωριμία με τα τοπικά προϊόντα (πρωτογενής και δευτερογενής τομέας), συνεργασία με φορείς του τόπου και τοπικούς παράγοντες, εξ’ αποστάσεως επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, ομαδική μελέτη (συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών), δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (παραγωγή βίντεο)