Προσωπικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Διευθύντρια: Ιωάννα Καρέλλου     Κοινωνική Λειτουργός – Κοινωνική  Ανθρωπολόγος, ΜΑ, PhD

                          Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Επώνυμο Όνομα                              Ειδικότητα ΠΕ

Γουδή Ελευθερία                         Φιλόλογος  ΠΕ 02 ΕΑΕ

Δημητρίου Παρασκευή            Φιλόλογος  ΠΕ 02 ΕΑΕ

Σταθάτου Δήμητρα                     Φιλόλογος  ΠΕ 02 ΕΑΕ

Καραφέρη Γεωργία                    Μαθηματικός  ΠΕ 03 ΕΑΕ

Σγούρου Γεωργία                        Μαθηματικός  ΠΕ 03 ΕΑΕ

Καρύδη Ιωάννα                            Φυσικός  ΠΕ 04.01 ΕΑΕ

Καρύδα Στυλιανή                         Γεωπόνος ΠΕ 88.02 ΕΑΕ

Καραμιχαήλ Στυλιανή                Γεωπόνος  ΠΕ 88.03 ΕΑΕ

Νιδέλτσος Βασίλειος                  Πληροφορικής  ΠΕ 86 ΕΑΕ

Σωτηριάδης Γεώργιος               Φυσικής Αγωγής  ΠΕ 11

                       Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Επώνυμο  Όνομα                             Ειδικότητα ΠΕ

Ανδρεοπούλου Σωτηρία              Ψυχολόγος  ΠΕ 23

Τουλιάτος Χαράλαμπος               Ψυχολόγος  ΠΕ 23

Τσάμη Γεωργία Κοινωνική           Λειτουργός  ΠΕ 30

Τάλλιου Έλντα- Άγγελική             Εργοθεραπεύτρια  ΠΕ 29

Παπά Μαρία-Μαρίνα                     Σχολική Νοσηλεύτρια  ΠΕ 25

                        Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Επώνυμο Όνομα                                Ειδικότητα ΔΕ

Κουλούρη Ελένη                                     ΕΒΠ  ΔΕ 01

Ρούτση Ειρήνη                                         ΕΒΠ  ΔΕ 01