Προσβασιμότητα σχολείου

Το σχολείο στεγάζεται σε κτίριο δύο επιπέδων. Η πρόσβαση στην αυλή γίνεται από μεγάλη καγκελόπορτα η οποία κλειδώνει κατά τη διάρκεια που το σχολείο είναι κλειστό. Στο χώρο της αυλής γίνεται η αποβίβαση και επιβίβαση των μαθητών από τα σχολικά λεωφορεία που τα μεταφέρουν. Η πρόσβαση στο κεντρικό κτίριο γίνεται διαμέσου μεγάλης πόρτας στο ισόγειο χωρίς κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση σε χώρους του ορόφου από άτομα με κινητικά προβλήματα υπάρχει αναβατόριο.

Το κουδούνι είναι συνδεδεμένο με φάρους που βρίσκονται σε εμφανή σημεία του κτιρίου (μέσα και έξω από την κεντρική είσοδο, στο γραφείο εκπαιδευτικών στο εργαστήριο πληροφορικής και φυσικών επιστημών) ώστε να υπάρχει οπτική επαφή από άτομα με προβλήματα ακοής.