Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού υποβοηθούν τους μαθητές στις βασικές τους ανάγκες, όπως στη χρήση τουαλέτας, ατομικής υγιεινής, καθαριότητας, αλλαγής ρούχων, σίτισης και γενικά στην αυτοεξυπηρέτηση τους. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων όταν χρειάζεται η συνδρομή τους για την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία στην τάξη, απασχολούν δημιουργικά τους μαθητές και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη, ακολουθώντας το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου.

Βοηθούν στην αποβίβαση και επιβίβαση των μαθητών στα σχολικά λεωφορεία, χωρίς να τους συνοδεύουν στα δρομολόγια, και συνεργάζονται με τους εφημερεύοντες κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών όπως επίσης και κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων.

Σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα του σχολείου μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς, ενημερώνοντας τους για θέματα διαβίωσης των μαθητών στο σχολείο και τους προτείνουν τρόπους στήριξης και καθημερινής φροντίδας στο σπίτι, αντίστοιχους με αυτούς που εφαρμόζονται στο σχολείο.