Πρόγραμμα ανακύκλωσης followgreen

Ακόμα μια διάκριση για το σχολείο μας!! Πρώτοι στα Γυμνάσια- Λύκεια στο πρόγραμμα ανακύκλωσης followgreen του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Ελπίζουμε και του χρόνου να είμαστε στην κορυφή της ανακύκλωσης!!!!