Εργοθεραπεία

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Από το 2022 στο ΕνΕΕΓυΛ λειτουργεί τμήμα Εργοθεραπείας που έχει ως στόχο τη βελτίωση του επιπέδου λειτουργικότητας των μαθητών στις Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ατομική υγιεινή, ένδυση – υπόδηση κλπ), στις Σχολικές Δεξιότητες / Υποχρεώσεις (οργάνωση μελέτης – χρόνου- χώρου- υλικού, εκτελεστικής λειτουργίας κλπ) καθώς και στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου.

Αρχικά, ο κάθε μαθητής αξιολογείται σε δεξιότητες α) γνωστικού-αντιληπτικού τύπου (συγκέντρωση προσοχής, μνήμη, οργάνωση, έλεγχος παρόρμησης, επίλυση προβλήματος κ.α.) β) λεπτής – αρδής κινητικότητας (κινητικός συντονισμός, γραφοκινητικότητα κ.α.) και γ) αισθητηριακές δεξιότητες (καταγραφή, διάκριση, ρύθμιση, επεξεργασία των ερεθισμάτων που προσλαμβάνονται από τα αισθητηριακά συστήματα) λαμβάνοντας υπόψη τα αναπτυξιακά ορόσημα που αναμένονται από στη χρονολογική του ηλικία.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση καθώς και οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τους γονείς του μαθητή συμβάλουν στον σχεδιασμό και εφαρμογή προγράμματος παρέμβασης το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του. Το πρόγραμμα Εργοθεραπείας πραγματοποιείται σε ατομική ή ομαδική βάση με μικρές ομάδες, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την Εργοθεραπεύτρια του σχολείου.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της Εργοθεραπευτικής προσέγγισης η εργοθεραπεύτρια επικοινωνεί με τους κηδεμόνες και τους κατευθύνει προκειμένου να έχει ο μαθητής την καλύτερη υποστήριξη στο σπίτι. Στα πλαίσια του σχολείου, εισηγείται τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις και προτείνει την προμήθεια βοηθημάτων για τη διευκόλυνση της ψυχοκινητικής δραστηριότητας και της μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών, ώστε να αξιοποιούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητες τους.

Για την επίτευξη των στόχων απαραίτητη θεωρείται η συνεργασία τόσο με τους γονείς όσο και με άλλα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού προσωπικού ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση στο χώρο του σχολείου και στο σπίτι.