Το σχολείο μας

Το σχολείο μας βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας, στο Κεφαλομάντουκο.
Φοιτούν σε αυτό μαθητές με διάφορες εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες όπως μαθησιακές δυσκολίες, ελαφρά νοητική υστέρηση, λειτουργικό αυτισμό, κινητικές δυσκολίες.
Το γυμνάσιο έχει 4 τάξεις και άλλες 4 το Λύκειο. Στις 2 τελευταίες τάξεις του Λυκείου οι μαθητές παίρνουν ειδικότητα στην κηπουρική ενώ το απολυτήριο είναι ισότιμο με αυτό των ΕΠΑΛ.
Οι καθηγητές είναι εξιδεικευμένοι στην ειδική αγωγή με πλούσιο βιογραφικό και παρέχουν παιδεία υψηλού επιπέδου.
Το σχολείο μας έχει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δέχεται μαθητές από όλη την Κέρκυρα.