Διημερίδα: Κτήμα ες αεί: Ελληνική Γλώσσα και  Ελληνικός Πολιτισμός  παρακαταθήκη 40 αιώνων

Παραθέτουμε  τις εισηγήσεις και το πρόγραμμα της διαδικτυακής διημερίδας «Κτήμα ες αεί»: Ελληνική Γλώσσα και  Ελληνικός Πολιτισμός  παρακαταθήκη 40 αιώνων» που διοργάνωσε  το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μαζί με ομογενειακούς φορείς στo πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας, στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2021.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εισηγήσεις:


Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021   

 Page URLhttps://youtu.be/OkFf3Fpz_pg

(εισήγηση εκπαιδευτικού ΤΕΓ Πρετόριας κα Ε. Κωλέττη  4:52:31 έως 5:07:32) 

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021   

Page URLhttps://youtu.be/WlusjA7SynQ
(εισήγηση Συντονιστή Εκπαίδευσης, κ. Γ. Βλάχου 4:52:37 έως 5:04:45)

https://blogs.sch.gr/gsejohann/files/2021/02/ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ.pdf