Πιστοποίηση Ελληνομάθειας

Εξετάσεις Ελληνομάθειας – 2021

Παρατίθενται παρακάτω οι ημερομηνίες εξετάσεων Ελληνομάθειας για την περίοδο του Μαΐου 2021. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το γραφείο εκπαίδευσης.Λήψη αρχείου


Εξετάσεις Ελληνομάθειας – 2020

Παρατίθενται παρακάτω οι ημερομηνίες εξετάσεων Ελληνομάθειας για την περίοδο του Οκτωβρίου 2020 καθώς και διευκρινήσεις για την διαδικασία εγγραφής. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το γραφείο εκπαίδευσης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 from gsejohann
Διευκρινήσεις για την εγγραφή στις εξετάσεις Ελληνομάθειας - 2020 from gsejohann

Ανακοινώσεις Σχολής Σαχέτι για Σαββατιανά μαθήματα, Ελληνομάθεια και μαθήματα ενηλίκων

Ανακοινώσεις Σχολής Σαχέτι για Σαββατιανά μαθήματα, Ελληνομάθεια και μαθήματα ενηλίκων from gsejohann

Σχολή ΣΑΧΕΤΙ: ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ – ΜΑΙΟΣ 2018 – ΠΛΑΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Σχολή ΣΑΧΕΤΙ: ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ - ΜΑΙΟΣ 2018 from gvlachos

Εξετάσεις για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας 2017 Ν. Αφρική

2017 ANNOUNCEMENT FOR ELLINOMATHEIA

ANNOUNCEMENT- ADULTS 2017

2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

2017 ANNOUNCEMENT WORKSHOPS


 

Εξετάσεις για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας 2016 Ν. Αφρική

Ελληνομάθεια 2016 Ν. Αφρική from gvlachos

Γενικές εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας Μαΐου 2016 και εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς 2015-2016

Pistopoihsh-ellhnomatheias-2016 from gvlachos