Εξετάσεις Ελληνομάθειας – 2021

Παρατίθενται παρακάτω οι ημερομηνίες εξετάσεων Ελληνομάθειας για την περίοδο του Μαΐου 2021. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το γραφείο εκπαίδευσης.Λήψη αρχείου