Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου 2011-2012

Πέμπτη, 29 Σεπ 2011

Αρ. Πρωτ. Γραφ.: φ.365/534 Αρ. Πρωτ. ΥΠΔΒΜΘ : 104868/Γ2/13-09-2011 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων 2011-2012


Επιλογή και αρμοδιότητες Υπευθύνου Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών

Πέμπτη, 29 Σεπ 2011

Αρ. Πρωτ. Γραφείου : Φ.365 / 533 Αρ. Πρωτ. ΥΠΔΒΜΘ: 100167/Γ7/06-09-2011 Επιλογή και αρμοδιότητες Υπευθύνου Σχολικού εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)


Ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής (ΣΕΠΕΗΥ)

Πέμπτη, 29 Σεπ 2011

Αρ. Πρωτ. 100177/Γ7/06-09-2011: Διαδικασία ορισμού Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) .


Τροποποίηση-Συμπλήρωση Ωρολογίων προγραμμάτων ΖΩΝΕΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Πέμπτη, 29 Σεπ 2011

φ.12/805/100859/Γ1/07-09-2011 Τροποποίηση-Συμπλήρωση Ωρολογίων Προγραμμάτων σχολικών μονάδων που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3


Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών – Ιανουάριος 2012

Τρίτη, 27 Σεπ 2011

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 7-8 (αφίξεις) έως και 21-22 Ιανουαρίου 2012 (αναχωρήσεις). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής αίτησης (υπάρχει στο συνημμένο αρχείο) στο Συντονιστικό Γραφείο Γιοχάννεσμπουργκ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011. Κατεβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ: Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών – Ιανουάριος 2012 .