Οδηγίες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες Ελλήνων του εξωτερικού για το έτος 2012

Πέμπτη, 21 Ιούν 2012

Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το έτος 2012 Οι οδηγίες έχουν αναρτηθεί από 12/6/2012 στην ιστοσελίδα του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ www.minedu.gov.gr/exams στην επιλογή «Έλληνες του εξωτερικού». Με νεώτερη ανακοίνωση θα  γνωστοποιηθεί εγκαίρως ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής/μηχανογραφικών δελτίων και των υπεύθυνων δηλώσεων […]


Παράταση_εκπ/κών στο εξωτερικό 2012-2013

Δευτέρα, 18 Ιούν 2012

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της περιοχής ευθύνης σας, οι οποίοι επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος 2012-2013 και 2013 του Νοτίου Ημισφαιρίου όσον αφορά στα ακόλουθα:

1. α) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διανύουν το τρίτο έτος απόσπασης μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους την παράταση της απόσπασης για δύο ακόμη σχολικά έτη χωρίς επιμίσθιο. Η παράταση γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού (άρθρο 18 παρ.3 του Ν.4027/2011). …